Avfallsdeklarering.no forsinket

Prosjektleder Yasir Ahmed (t.h.) og sjefingeniør Ingebjørg Svindland (i midten) jobber med Avfallsdeklarering.no. Her i samtale med generalsekretær i NFFA, Randi Pederesen, under Farlig avfallskonferansen sist høst.

Miljødirektoratet jobber med å utvikle deklarasjonssystemet for farlig avfall, slik at det gir sporbarhet for farlig avfall gjennom hele verdikjeden.

Vi er nå i en fase der selve utviklingen skjer. I denne fasen har vi tett kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi vil også ha god kontakt med aktører i bransjen videre i utviklingsarbeidet. Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Opprinnelig var planen å lansere den nye løsningen i 2. kvartal i år, men direktoratet opplyser nå at de tar sikte på å lansere den først i 4. kvartal 2024.  Utsettelsen skyldes bl.a. større arbeidsmengde enn forutsatt, og utskifting av ressurser i prosjektet. – Mer tid er nødvendig for å sikre at vi oppnår god kvalitet i det som utvikles, noe som er viktig for å oppnå tilfredse brukere av løsningen. Vi kommer tilbake til en mer nøyaktig lanseringsdato seinere i prosjektet, skriver direktoratet.

Avfallsdeklarering.no er en løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen blir brukt av virksomheter med deklarasjonsplikt, aktører i avfallsbransjen og myndighetene for å få oversikt over det farlige avfallet.

Les også:

Deklarasjonssystemet for farlig avfall må lages på nytt

Avfallsdeklarering.no i rute

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE