Ny styreleder i Ruteretur understreker behovet for å gjenvinne alle isolerglassruter

Rutereturs nye styreleder Hilde Widerøe Wibe er skuffet over at myndighetene ikke prioriterer å få på plass endringen som må til i avfallsforskriften slik at alle isolerglassruter kan samles inn og gjenvinnes. Fotograf: Heidi Dokter

Ruteretur AS avholdt sin ordinære generalforsamling 8. juni. Hilde Widerøe Wibe ble valgt til styreleder for den kommende toårsperioden.

Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i Norske Trevarer, og har i tre år sittet som deres representant i Rutereturs styre, hvorav de to siste årene som nestleder. Wibe overtar nå styreledervervet etter Bjørn Glenn Hansen som representerer Glass og Fasadeforeningen. Hansen fortsetter som ordinær styrerepresentant i Rutereturs styre. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Returselskapet samler inn ruter med miljøgiften PCB (PCB-ruter), men signaliserte på 20-årsjubileet sitt i fjor høst at de ønsker å samle inn alle typer isolerglassruter. 

Hilde Widerøe Wibe kommenterer følgende idet hun tiltrer som styreleder.

– Etter 20 år med innsamling og forsvarlig håndtering av 1 million isolerglassruter med PCB, har returordningen bidratt til å forhindre svært negative effekter på mennesker, dyr og miljø. Ruteretur har også materialgjenvunnet glasset fra PCB-rutene siden oppstarten i 2002, til ny isolasjon (glassvatt).

– Det er trist å se at mesteparten av glasset fra ruter som ikke er PCB-ruter, fortsatt havner på søppelfyllinga. Kassert glass er en prima råvare som kan gjenvinnes i det uendelige. Ruteretur har derfor tilbudt seg å ta hånd om alle isolerglassruter. I tillegg til materialgjenvinning av alt glass, vil en slik samkjøring bidra til mindre transport og reduserte utslipp av blant annet svevestøv og klimagasser, fortsetter Wibe.

Løsningen skal også gjøre det enklere for entreprenører og andre som skal levere kasserte isolerglassruter. Rutereturs tilbud blir landsdekkende og trolig gratis for avfallsbesittere og avfallsmottak, skriver Ruteretur i pressemeldingen.

Før Ruteretur kan ta hånd om alle kasserte isolerglassruter, må det foretas endringer i avfallsregelverket. Klima- og miljødepartementet har uttalt at de dessverre ikke vil prioritere slike endringer nå.

 – Det er svært uheldig at myndighetene ikke har kapasitet til å følge opp når næringen selv ønsker å ta et stort miljøansvar og serverer slike løsninger. Dette er en lavthengende frukt og det er nærmest bare redaksjonelle endringer i forskriften som må på plass. Vi forventer at myndighetene snart kommer oss i møte, avslutter Hilde Widerøe Wibe.

Non-profitt selskapet Ruteretur eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer. Hver av disse eier 20 % av returselskapet og har en plass i styret. Ruteretur oppgir i pressemeldingen at styreledervervet rullerer mellom eierne.

 

Les også:

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE