Første tildeling sprengte rammene

Det var planlagt å dele ut 20 millioner kroner fra Handelens Miljøfond i første tildelingsrunde, men søkerne var så mange og så gode at fondet har økt tildelingen med ytterligere 10 millioner. Det var 189 søkere som ønsket støtte til sitt initiativ for å redusere plastforsøpling, og 73 av dem har fått tommel opp.
Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.
Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.

5. februar offentliggjorde Handelens Miljøfond prosjektene som har fått tilsagn i første søknadsrunde. – Engasjementet for å løse plastproblemet sprengte rammene til fondet, sier daglig leder Rasmus Hansson på fondets nettside.

Blant de som har fått støtte i første runde er bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner, forskningssentre, bransjeorganisasjoner, stiftelser og utdanningsinstitusjoner.
– Den frivillige innsatsen for å rydde plast er inspirerende. Sånt er det gøy å støtte. Men det er viktig at bedrifter ser kommersielle muligheter i å løse plastproblemet. Det er avgjørende for å få resultater, sier Hansson.

Fondet fikk så mange gode søknader i første runde at det ble delt ut 30 millioner i stedet for 20 som planlagt.
– I tillegg sitter vi med en liste på mange prosjekter som kan følges opp. Handelens Miljøfond regner med å dele ut 100 millioner i løpet av 2019, sier Hansson.

Pengene kommer som kjent fra den ekstra 50-øringen vi som kunder har betalt for plastbæreposer i butikkene siden i sommer.

Liste over hvem som har fått tilsagn om støtte finner du her. Det framgår ikke av lista hvor mye de enkelte søkerne får.

Les mer om Handelens Miljøfond her:
Handelens Miljøfond skal dele ut 20 millioner mot plastforsøpling
Handelens Miljøfond starter opp 15. august
Handelens Miljøfond sjøsettes i løpet av sommeren

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE