kretslopet-bladlogo-387-90

Mindre til deponi i Europa

Europeiske land gjør framskritt i arbeidet med å redusere deponering av husholdningsavfall. Og gjenvinningsandelen har økt betraktelig over hele Europa i løpet av det siste tiåret, ifølge en EEA-undersøkelse som nettopp er publisert.

Les mer …

Fossilfri sortering

Ved Ragn-Sells' anlegg på Skårer foretas sorteringen og kverninnmatingen nå med en elektrisk gravemaskin. Den har kabel fra veggen og må dermed holde seg i ro, men bortsett fra det er fordelene mange.

Les mer …

Bærekraft som konkurransefortrinn

– Før ble vi gjerne henvist til en venstreorientert særing bortgjemt på et lite kontor når vi besøkte bedrifter. Nå blir vi invitert til å snakke med styrene og direktørene, de er virkelig interessert i å høre på oss. Det sa "bærekraftforskerne" Lars Jacob Pedersen og Sveinung Jørgensen på Elreturs frokostseminar nylig.

Les mer …

Europas mest moderne anlegg for metallgjenvinning

Stena Nordic Recycling Center ble nylig offisielt åpnet i Halmstad. Her har konsernet investert mer enn 600 millioner SEK for å få et anlegg som blant annet kan møte kravet om 95% gjenvinning av bilvrak og få et langt større utbytte av edelmetaller fra EE-avfall.

Les mer …

Kortere reise for restavfallet fra Drammensregionen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har nettopp gjennomført anbudskonkurranse for restavfallet og som forrige gang ble den vunnet av Rekom. – Men miljø ble avgjørende, Rekom tilbyr et opplegg fossilfri transport og med kortere transportavstand enn i dag, forteller daglig leder Johan Remmen.

Les mer …

Lager plast av drivhusgass og luft

Det amerikanske firmaet Newlight har tatt CCS et skritt videre. Istedenfor å lagre det fangede karbonet, går det rett inn i nye plastprodukter. Og karbonet fanges fra utslipp av den meget potente klimagassen metan.

Les mer …

Forbrenningsanlegg – til slutt

Avfallsforbrenningsanlegget i Tromsø reiser seg nå og skal stå ferdig neste vår. Da er det temmelig nøyaktig 50 år siden et enstemmig kommunestyre fattet vedtak om å etablere et slikt anlegg.

Les mer …