kretslopet-bladlogo-387-90

Bioaske - avfall eller ressurs?

Aske Janka Dibdiakova2 AKMesteparten av asken fra biobrenselanlegg leveres i dag på deponi. Men må det være slik? Kan vi ikke bare kjøre den tilbake til skogen slik man gjør i Sverige og Finland?

Les mer …

Produsentansvar i utvikling - får vi europeiske retningslinjer?

2013-6-haakon-jentoftEU-kommisjonen foreslår viktige prinsipper for bruk av produsentansvar i Europa. Avklaring av ansvar og roller, inkludering av kostnader, konkurranse og åpenhet skal sikre at produsentansvaret videreutvikles som virkemiddel for å nå ambisiøse avfallsmålsettinger.

Av Håkon Jentoft, Renovasjonsetaten, Oslo kommune.

Les mer …

Bedre liv med brukte tekstiler?

India mottar brukte tekstiler til gjenvinning fra hele den vestlige verden. I denne reportasjen gis det et bilde av denne virksomheten. Den gir også innsikt i noen prosjekter som Humana People to People har i India for å gi folk et bedre liv – finansiert av norsk tekstilinnsamling.

Les mer …

Kompostering og deponi uten problemer

Da Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) ble etablert i 2006 var det mange uløste problemer. I dag er selskapet et veldrevet, middels stort avfallsselskap med god økonomi, som abonnentene er vel tilfreds med. Her drives rankekompostering og deponi, men direktør Gro Staveland er opptatt av at selskapet ikke tråkker i bedet til de mange næringsavfallsaktørene i denne aktive regionen.

Les mer …

Avfallspyramiden for barnetrinnet klar

2013-5-avfallspyramiden– Og så kom det en hval, svær som en trailer og begynte å kose med båten. Alex Rosén sparte ikke på konfekten da han fortalt elevene om sine seilturer i polhavet.LOOP Miljøskoles nye opplegg for barnetrinnet ble lansert i ROAFs nye administrasjonsbygg - for øvrig et passivhus – i slutten av august. Og dersom reaksjonene fra klasse 4A på Vesterskaun skole i Sørum er representative er dette et opplegg som treffer barna hjemme.

Les mer i utgave 5-2013.

Ny strømproduksjon på gammelt deponi

gassmotorI likhet med mange andre deponier har Yggeset i Asker hatt et oppsamlingssystem for deponigass som etter hvert fungerte dårlig. Men i motsetning til de fleste andre har Asker kommune gjort noe med det. Anlegget er oppgradert og nå produserer fem små stirlingmotorer strøm og varme basert på metangassen fra det nedlagte deponiet.

Les mer …

Mer av verdi i finknust slagg

2013-6-Mjelstad-MiljoAllerede i 2008 ble det etablert et anlegg for gjenvinning av metall fra forbrenningsslagget i Bergen. Dette har fungert godt, men har ikke separert ut metall fra finfraksjonen under 8 mm. Nå er det installert et nytt trinn som behandler denne fraksjonen spesielt, mye av de mest verdifulle metallene er nemlig å finne her.

Les mer …

En enorm rivejobb

2013-5-follumDet er 140 års industrihistorie som nå jevnes med jorden på Follum fabrikker ved Hønefoss. Industribygg med en grunnflate på hele 36 000 m² skal rives i løpet av et år – og forhåpentligvis gi plass til ny industri.

Les mer …

Oljeeventyrets endestasjon

På AF Miljøbase Vats er den 68 mål store asfalterte plassen nå fylt opp med plattformunderstell og produksjonsmoduler fra blant annet Ekofisk, til sammen 30 000 tonn. Ilandføringen av de tunge konstruksjonene må på grunn av værforholdene skje på sommerstid, men i løpet av noen måneder har gedigne sakser og rivemaskiner delt alle de massive konstruksjonene ned til gjenvinnbare enheter.

Les mer …

Flere vil ta fagprøve i gjenvinningsfaget

2013-5-fagprovePraksiskandidater til gjenvinningsfaget på samling hos MEF.Gjenvinningsfaget er et relativt nytt fag, og veldig mange av utøverne i bransjen mangler denne formelle kompetansen. Men kravene til dokumentert kompetanse øker og mange erfarne medarbeidere melder seg på kurs for å avlegge fagprøven som praksiskandidater. Kretsløpet besøkte nettopp et slikt kurs i regi av MEF.

Les mer i utgave 5-2013.