Deklarasjonsgebyret for farlig avfall øker igjen

Miljødirektoratet har vedtatt å øke deklarasjonsgebyret for farlig avfall fra 38 til 77 kroner per tonn avfall fra 1. mai 2024.

Arbeidet med å utvikle et nytt system for å deklarere farlig avfall startet i 2022. Miljødirektoratet har nå en arbeidsintensiv prosess for å utvikle deklarasjonssystemet, slik at det kan tas i bruk så raskt som mulig. Det opplyser direktoratet i en nyhetsmelding.

For å dekke inn utgiftene med å utvikle det nye systemet og samtidig drifte den eksisterende løsningen, økes deklarasjonsgebyret ytterligere i en periode. Gebyret har vært økt flere ganger i løpet av den tiden utviklingen har pågått.

Miljødirektoratet har nå vedtatt forskriftsendringen med virkning fra 1. mai. Det betyr at ny gebyrsats vil gjelde for deklarasjoner med status «ferdig» fra 1. mai. Første faktura med ny sats vil komme i august 2024.

Miljødirektoratet vurderer løpende størrelsen på gebyrsatsen for å balansere inntektene med utgiftene knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av nytt system. Gebyrsatsen vil bli justert ned så snart utviklingsarbeidet er ferdig, vi kan avvikle det gamle systemet og utgiftene går ned. Målet er at inntekter og utgifter skal gå i null, skriver Miljødirektoratet.

Det nye systemet er ventet å være på plass innen utgangen av 2024.

Les også:

Avfallsdeklarering.no forsinket

Deklarasjonssystemet for farlig avfall må lages på nytt

Fra 1. mai blir det dyrere å deklarere farlig avfall

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE