Gjenvinning

24. februar, 2022

Söderenergi, som er Sveriges fjerde største fjernvarmeprodusent, har underskrevet en avtale med Ragn-Sells om sirkulær behandling av 25 000 tonn flyveaske

22. februar, 2022

I januar kunne vi lese at Nofir hadde fått to millioner kroner fra Handelens Miljøfond til et prosjekt som skal

17. februar, 2022

Plastgjenvinningsselskapet Oceanize skal sammen med oppdrettsleverandøren AKVA Group og plastprodusenten Plasto i Åndalsnes produsere verdens første oppdrettsmerder av gjenvunnet plast.

1. februar, 2022

Geminor hadde en nedgang i sitt totale avfallsvolum på 3 prosent i 2021, på grunn av Covid-restriksjoner. Mengdene trevirke, papir

K +

28. januar, 2022

Revac kjører i disse dager i gang et nytt anlegg for fragmentering av metall. Det skal være Europas mest moderne

25. januar, 2022

Det amerikanske kjemiforetaket Eastman investerer opp til en milliard dollar for å få fart på den sirkulære økonomien. Det gjør

24. januar, 2022

Fortums Waste Solutions planer om å bygge et stort gjenvinningsanlegg på Holtskogen i Indre Østfold har så langt blitt stoppet

K +

21. januar, 2022

I en fersk kjennelse fra Eidsiva lagmannsrett slås det fast at ROAF hadde rett til å avlyse anbudskonkurransen om transport

21. januar, 2022

En fersk studie utført av forskere ved Graz tekniske universitet i Østerrike viser at kartong og annet lignende fiberbasert emballasjemateriale

18. januar, 2022

Det danske forskningsprosjektet Re-Plast mener nå at de ved hjelp av en nyutviklet såkalt hyperspektral kamerateknologi kan skille 12 forskjellige

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE