kretslopet-bladlogo-387-90

– Nærmer oss en normalsituasjon

Direktør Pål A. Sommernes beklager problemene uavhentet avfall har påført alle berørte abonnenter. Men sier antallet klager nå har falt kraftig og at han regner med å være tilbake i en såkalt normalsituasjon i løpet av neste uke.

Les mer …

Sensorer sørger for korrekt tømming og fulle lass

De ni returpunktene i Halden kommune er utstyrt med sensorer som forteller når de er fulle og behøver tømming. Snart vil dette systemet også innføres på felleskontainere i hytteområder, informasjonen vil også bli tilgjengelig for publikum via en app.

Les mer …

Storsatsing på gjenvinningsstasjoner

Avfallsmengden som hentes hos husholdningene har stabilisert seg, i storbyene har den til og med falt de siste årene. Det er på gjenvinningsstasjonene økningen skjer og rundt om i landet brukes store ressurser på å oppgradere dette tilbudet. Og på å få etablert adgangskontroll og en rettferdig finansiering.

Les mer …

Elretur kjøpte konkurrenten Elsirk

Rett før jul ble det klart at Elretur overtar det konkurrerende returselskapet Elsirk fra RagnSells. Dermed øker Elreturs markedsandel for EE-avfall fra rundt 23 til nærmere 30 prosent, dersom Konkurransetilsynet ikke har innvendinger mot oppkjøpet.

Les mer …

Mye pant i restavfallet

Plukkanalyser og beregninger hos ROAF har vist at pantbare flasker og bokser verdt minst 3,2 millioner kroner fulgte restavfallet inn i sorteringsanlegget deres i fjor. Direktør Øivind Brevik i ROAF synes det er betenkelig.

Les mer …

Husholdningsavfallet uendret

SSBs nye publiserte tall viser at både mengde og behandling av husholdningsavfallet er tilnærmet uendret fra året før. Det betyr at avfallsmengden fra 2014 til 2015 økte mindre enn forbruket.

Les mer …

Vil ha obligatorisk utsortering av våtorganisk avfall og plast

I en fersk rapport fra Østfoldforskning konstateres at det at potensialet for økt gjenvinning av våtorganisk avfall og plastemballasje er stort. For å utløse dette foreslås det forskriftsfestet krav til utsortering for husholdningene og økt bruk av produsentansvar.

Les mer …

Henteordninger for glass og metall brer seg

Rundt 20% av befolkningen har nå tilbud om henteordning for glass- og metallemballasje og andelen øker. Erfaringene så langt er at dette gir en klar økning i innsamlet volum og mindre glass og metall i restavfallet. Men andelen forurensning i fraksjonen øker også, spesielt der flere husstander har felles avfallsinnsamling.

Les mer …

Kraftig prisreduksjon på innsamling i Oslo

Prosjektleder Pål Stendahl i Oslo REN presenterte en meget omstendelig anskaffelsesprosess for renovasjon i Oslo på Avfall Norge og Norsk Industris workshop om anskaffelser. Men han var særdeles godt fornøyd med sluttresultatet. Fra 3. oktober neste år reduseres innsamlingskostnadene i Oslo med nesten 40%.

Les mer …

Vil ha slutt på trusler og håndgemeng

KundediskusjonStadige diskusjoner om hvem som har rett til å levere gratis har skapt utrivelig arbeidsmiljø på Renovasjonsetaten i Oslo sine gjenbruksstasjoner. Nå skal det etableres en såkalt bevisbasert adgangskontroll.

Les mer …