kretslopet-bladlogo-387-90

– Livet i havet halvert i min levetid

Nina Jensen, generalsekretær i WWF og utdannet marinbiolog, fikk i sitt foredrag på Hold Norge rent-konferansen godt fram at marin forsøpling langt fra bare er et estetisk problem, men i høyeste grad truer hele økosystemet.

Les mer …

Enklere å gjenbruke betong

Betongavfall kan nyttiggjøres til anleggsvirksomhet uten å søke om tillatelse dersom det ikke inneholder armeringsjern, plast eller miljøfarlige stoffer over gitte grenseverdier. Det er kjernen i Miljødirektoratets forslag til ny forskrift om betong- og teglavfall.

Les mer …

Gullklypa 2016 til Nordic Ocean Watch

Det var surfernes miljøorganisasjon Nordic Ocean Watch (NOW) som ble tildelt utmerkelsen Gullklypa 2016 på Hold Norge Rent-konferansen nylig. Statssekretær Jens Frølich Holte i KLD delte ut prisen. – NOW rydder strender over hele landet, og har hatt et langvarig og systematisk oppryddingsarbeid, sa han.

Les mer …

Får Veikart for sirkulær økonomi

Som et bidrag til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har Avfall Norge blitt bedt om å utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Det kartet vil utvalgsleder Idar Kreutzer få overlevert på Avfallskonferansen 2016 i Tromsø i juni.

Les mer …