kretslopet-bladlogo-387-90

– Det skjer jo ingenting

Håkon Jentoft som nå er internasjonal rådgiver i Renovasjonsetaten i Oslo kommune, har fulgt avfallspolitikken tett i en årrekke. I sitt innlegg på MEF Avfallsdagene ga den tidligere direktøren i Avfall Norge uttrykk for skuffelse over den norske avfallspolitikken, som han mente manglet både mål og retning.

Les mer …

– Enten like vilkår eller ingen konkurranse

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i MEF, mener det er langt igjen før private og offentlige avfallsaktører har like konkurransevilkår. MEF vil ikke ha vekk kommunenes ansvar for husholdningsavfallet, men vil ha fri konkurranse på all innsamling og behandling.

Les mer …

– Vær årvåkne

Byggavfallskonferansen 2015 gikk av stabelen i slutten av januar. Her ba Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforbund, avfallsaktørene om å holde øynene åpne. – Det finnes dessverre kriminelle aktører i byggebransjen og disse er ikke spesielt opptatt av å følge reglene om avfallhåndtering heller, sa han.

Les mer …