kretslopet-bladlogo-387-90

Slik kan Norge kildesortere

Avfall Norge og LOOP setter nå i gang prosjektet «Slik kan Norge kildesortere». Målet er å harmonisere kildesorteringen over hele landet og ikke minst utvikle felles symboler for de ulike fraksjonene. Ambisjonen er at et slikt felles farge- og piktogramsystem skal være klart innen 1. februar neste år.

Les mer …

Gjenvinningen videre nedover

SSBs avfallsregnskap for 2017 viser at veien fram til EU-målene for materialgjenvinning blir stadig lengre. Dette året ble 37 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, 41,5 % om man inkluderer biologisk behandling. I "toppåret" 2011 var tilsvarende tall 50,6 prosent og vi må tilbake til 1999 for å finne en lavere andel materialgjenvinning.

Les mer …

Ekspertutvalg med dårlig tid

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget, som skal ledes av SIVA-direktør Ingrid Riddervold Lorange, skal gi sine råd innen 1. november 2019.

Les mer …

Sirkel og Restaurant Rest inngikk i 2018 et samarbeid for å forene krefter i kampen for et mer bærekraftig samfunn. Dette ble høytidelig markert med et arrangement 22. januar.

ANNONSE: Rekordmye glass – strengere kvalitetskrav

Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel, har arbeidet med gjenvinning av glass i 20 år. – Vi har aldri fått inn mer glass enn nå i januar, men dessverre henger ikke volum og kvalitet helt sammen, sier han.

Les mer …