kretslopet-bladlogo-387-90

Gullklypa til Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet

Miljøprisen Gullklypa deles hvert år ut til en person eller organisasjon som har gjort en eksepsjonell innsats mot forsøpling. På Hold Norge Rent-konferansen på Voksenkollen 7. februar ble prisen for 2017 tildelt marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Les mer …

EUs plaststrategi er lagt fram

I midten av januar la EU-kommisjonen fram en «minipakke» for sirkulær økonomi som blant annet inneholder en strategi for smartere bruk av plast.

Les mer …

Ingen nye aktører godkjent som returselskap for emballasje

Miljødirektoratet godkjente 1. februar fem returselskap som skal samle inn emballasjeavfall i Norge. Det er de samme selskapene som har holdt på med dette siden starten, det nyetablerte Emballasjegjenvinning er foreløpig ikke godkjent.

Les mer …

Nytt interkommunalt selskap overtar renovasjonen i store deler av Trøndelag

De interkommunale selskapene Innherred Renovasjon (IR), HAMOS og MNA etablerer nå selskapet Retrans Midt AS, som i løpet av våren skal overta innsamlingen av husholdningsavfall i alle de 34 eierkommunene. Direktør Geir Tore Leira i IR mener dette er et godt grep for å sikre kvalitet og stabilitet i tjenestetilbudet.

Les mer …