kretslopet-bladlogo-387-90

Mye gjenvinnbart i restavfallet fra byggeplass

Mer enn halvparten av restavfallet fra byggeplass består av gjenvinnbare fraksjoner, ifølge en plukkanalyse Hjellnes Consult nettopp har utført på oppdrag fra det såkalte NHP-nettverket. Trevirke er den klart største fraksjonen.

 

Les mer …

Forhandlinger om plastemballasje avlyst

På nyåret ble det startet forhandlinger mellom Grønt Punkt Norge og Avfall Norge om en ny og revidert avtale for innsamlet plastemballasje fra husholdningene. Men under forhandlingene kom nyheten om at Elretur også vil være et selskap for håndtering av produsentansvar for emballasje. Dette skapte såpass stor usikkerhet hos Grønt Punkt Norge at de valgte å avlyse forhandlingene.

Les mer …

– Enten like vilkår eller ingen konkurranse

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i MEF, mener det er langt igjen før private og offentlige avfallsaktører har like konkurransevilkår. MEF vil ikke ha vekk kommunenes ansvar for husholdningsavfallet, men vil ha fri konkurranse på all innsamling og behandling.

Les mer …