kretslopet-bladlogo-387-90

Ny konkurs i renovasjonsbransjen

Renovasjonsselskapet Retur AS har innstilt driften og gått til skifteretten. Selskapet, som er 50 % eid av Ragn-Sells hadde i fjor renovasjonen i 21 kommuner med til sammen 338 000 innbyggere, blant disse de 10 Vesar-kommunene i Vestfold. Men da de ikke fikk forlenget denne kontrakten og ble sittende med 20 ganske nye biler uten oppgaver var det slutt.

Les mer …

Uavklarte regler om krom gjør det vanskelig å nå EU-målet for BA-avfall

Miljødirektoratets forskriftsforslag for betong og teglavfall – som 13 måneder etter at det ble presentert ennå ikke er oversendt Klima- og miljødepartementet –inneholder en grenseverdi for innhold av seksverdig krom på 2 mg pr kg. Men i det grunnvannsbaserte nabolandet Danmark – som gjenbruker praktisk talt all betong – finnes ingen slik grenseverdi.

Les mer …

Ville se hvor bilene ender

Samferdselsminister Jon Georg Dale inviterte seg selv til Stena Recyclings anlegg i Skien. Her fikk han se hvordan et fragmenteringsverk med 3000 Hk raskt kan forvandle bilvrak og komplekst jern til ny råvare. – Dette er med på å redusere miljøavtrykket fra biltrafikken så mye som mulig, sa statsråden.

Les mer …

Endelig enighet mellom EE-returselskapene

Etter flere år med innsamlingsstopper og krangel om hvem som har oppfylt sine forpliktelser og ikke, har returselskapene Norsirk, Renas og ERP nå gjort opp sine mellomværender og inngått en avtale som skal sørge for at samarbeidet fungerer mer smertefritt i framtida.

Les mer …