kretslopet-bladlogo-387-90

– Vi anbefaler ikke å endre regelverket

Det var miljødirektør Ellen Hambro som representerte myndighetene på åpningssesjonen på årets avfallskonferanse. Hun kunne selvsagt ikke si noe om hva stortingsmeldingen «som trolig kommer i neste uke» vil inneholde, men nøyde seg med å fortelle hva direktoratet har anbefalt.

Les mer …

Forskrift om kommunenes ansvar for kasserte fritidsbåter på høring

Miljødirektoratet sender nå forslag til forskrift om kommunenes ansvar for små fritidsbåter på høring. Forslaget innebærer at kommunen skal sørge for at små fritidsbåter uten innenbords motor kan leveres gratis til et mottak. For større og mer komplekse kasserte fritidsbåter ser Miljødirektoratet for seg at tilskuddet utbetales til behandlingsanlegg, men dette er ikke del av denne forskriften. Det foreslås ikke innføring av pant for innlevering av kasserte fritidsbåter.

Les mer …

Nytt styremedlem fra privat sektor i Avfall Norge

Trond Sørensen, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning, ble valgt inn i styret i Avfall Norge på generalforsamlingen i Kristiansand 13. juni. Dermed er to av organisasjonens styremedlemmer nå fra den private delen av avfallsbransjen.

Les mer …

KS vil ha økt kommunalt ansvar for avfall

KS har i møte med Klima- og miljødepartementet gitt uttrykk for at organisasjonen ønsker å ta opp spørsmålet om ikke kommunenes ansvar bør utvides fra husholdningsavfall til det som tidligere het forbruksavfall. – Både miljø- og ressurshensyn tilsier at avfallsdefinisjonene bør endres, slik at samme type avfall kan behandles på samme måte, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Les mer …