kretslopet-bladlogo-387-90

Emballasjeforskriften trer i kraft 1. september.

Den varslede forskriften om emballasjeavfall er nå ferdig, og store deler av den trer i kraft allerede 1. september. Fra nå av må alle produsenter som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype per år, være medlem i et returselskap.

Les mer …

Agder lagmannsrett avviste anken i Revac-saken

Tingrettens dom på 90 dagers ubetinget fengsel for daglig leder og 60 dager for de to medtiltalte samt 2,8 millioner i bot blir stående, etter at Agder lagmannsrett i slutten av juni nektet å behandle anken i Revac-saken.

Les mer …

Interpol fant 1,5 millioner tonn ulovlig avfall

I en månedslang aksjon der 43 land deltok avslørte Interpol 141 skipslaster med ulovlig eksportert avfall og 85 ulovlige dumpeplasser. Mesteparten av det ulovlige avfallet var metaller og EE-avfall.

Les mer …

Menneskene har produsert mer enn 8 milliarder tonn plast – hittil

Siden produksjonen skjøt fart på 1950-tallet er det totalt produsert 8,3 milliarder tonn plast i verden, ifølge beregninger utført av forskere i California og Georgia. Og hele 79 prosent av dette enorme kvantumet finnes fortsatt, enten i naturen, i havet eller nedgravd på deponier verden rundt.

Les mer …