kretslopet-bladlogo-387-90

Ville se hvor bilene ender

Samferdselsminister Jon Georg Dale inviterte seg selv til Stena Recyclings anlegg i Skien. Her fikk han se hvordan et fragmenteringsverk med 3000 Hk raskt kan forvandle bilvrak og komplekst jern til ny råvare. – Dette er med på å redusere miljøavtrykket fra biltrafikken så mye som mulig, sa statsråden.

Les mer …

Ny konkurs i renovasjonsbransjen

Renovasjonsselskapet Retur AS har innstilt driften og gått til skifteretten. Selskapet, som er 50 % eid av Ragn-Sells hadde i fjor renovasjonen i 21 kommuner med til sammen 338 000 innbyggere, blant disse de 10 Vesar-kommunene i Vestfold. Men da de ikke fikk forlenget denne kontrakten og ble sittende med 20 ganske nye biler uten oppgaver var det slutt.

Les mer …

Uavklarte regler om krom gjør det vanskelig å nå EU-målet for BA-avfall

Miljødirektoratets forskriftsforslag for betong og teglavfall – som 13 måneder etter at det ble presentert ennå ikke er oversendt Klima- og miljødepartementet –inneholder en grenseverdi for innhold av seksverdig krom på 2 mg pr kg. Men i det grunnvannsbaserte nabolandet Danmark – som gjenbruker praktisk talt all betong – finnes ingen slik grenseverdi.

Les mer …