kretslopet-bladlogo-387-90

Nei til matkastelov

Etter forslag fra Kr.F. vedtok Stortinget i fjor høst å be regjeringen utrede behovet for en matkastelov. Nå foreligger utredningen som ikke overraskende konkluderer med at en slik lov ikke er hensiktsmessig.

Les mer …

Strategi for grønn konkurransekraft lagt fram

Samtidig som statsbudsjettet for 2018 ble presentert la Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram regjeringens Strategi for grønn konkurransekraft. Den skal forklare hvordan vi skal klare å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030, samtidig som det skapes nye arbeidsplasser og verdiskaping og velferd sikres.

Les mer …