15. juni, 2021

Entusiasmen for navnebytte har vært såpass liten blant medlemmene at saken ble utsatt nok en gang. Men det ble valgt

10. juni, 2021

Stine Helgeland kommer fra filmbransjen, men etterfølger snart Hildegunn Bull Iversen som daglig leder stiftelsen LOOP. – Etter over 25

K +

9. juni, 2021

Plastflaskene som pantes i Norge trenger ikke lenger kjøres til utlandet for å bli gjort om til plastgranulat. Onsdag åpnet

31. mai, 2021

Miljødirektoratet betalte ut vrakpant til 13 000 fritidsbåter i 2020. Det er 3 200 flere enn i 2019. Over 36

28. mai, 2021

Avtalen innebærer at Norges atomavfall reduseres med 3 tonn ubestrålt uranbrensel som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og

27. mai, 2021

Gjenvinningsaktøren Geminor mottar 10,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge som tilskudd i planleggingen av et sorterings- og forbehandlingsanlegg for plastavfall

25. mai, 2021

Direktoratet for byggkvalitet kom 20. mai med sin nye digitale veileder for ombruk av byggevarer. Den skal hjelpe byggenæringen å

12. mai, 2021

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 11. mai og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det

12. mai, 2021

Kun 24 prosent av plastavfallet vårt blir gjenvunnet. Andelen må dobles, og Handelens Miljøfond har kartlagt hva som må til.

12. mai, 2021

Nissan, Eco Stor, Norsk Gjenvinning og Agder Energi har signert en intensjonsavtale med formål å utvikle en forretningsmessig sirkulærøkonomi knyttet

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE