K +

13. oktober, 2021

CO2-avgiften på avfallsforbrenning som regjeringen hadde foreslått, ble som kjent stemt ned i Stortinget da klimameldingen ble behandlet i april.

K +

11. oktober, 2021

Det italienske selskapet Aquafil, som tar imot mye av materiellet som Nofir samler inn fra fiskeri- og havbruksnæringen, kjøper nær

5. oktober, 2021

Blant de elleve prosjektene som fikk støtte fra Grønn plattform i begynnelsen av september, finner vi i både et initiativ

5. oktober, 2021

COVID-restriksjonene – som nå offisielt er avsluttet – har bidratt til å gi fjernvarme- og strømprodusentene et år litt utenom

K +

1. oktober, 2021

– Avgifter på «lineære» produkter som kunstgjødsel og naturgass, forbud mot torv, heving av CO₂-avgiften og investeringsstøtte til distribusjon. Det

30. september, 2021

En kartlegging utført av Norwaste har avdekket at Statsforvalteren regulerer avfallsanleggene ulikt fra fylke til fylke. Nå inviterer direktoratet til

29. september, 2021

Etter halvannet år stort sett foran hver sin skjerm kunne Avfall Norge invitere til Bioseminar på hotell Clarion the Hub

9. september, 2021

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet  nå forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon

7. september, 2021

Miljødirektoratet har kontrollert flere produkter som inneholder resirkulert plast. Det ble ikke funnet helse- og miljøskadelige stoffer i noen av

1. september, 2021

Handelens Miljøfond har siden oppstarten i 2018 delt ut mer enn 400 millioner til plast- og miljøprosjekter. 1. september lyser

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE