Avfallspolitikk

23. mai, 2022

Resultatet av Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren blir en dobling av antall fyllestasjoner for biogass og over 120

18. mai, 2022

− For å nå Norges klima- og miljømål må vi gå fra å være «bruk-og-kast»-samfunn til å ha en sirkulærøkonomi

13. mai, 2022

CO2-utslipp fra søpla til Londons innbyggere skal fanges og lagres på bunnen av Nordsjøen, i lageret til norske Langskip. Avfallshåndteringsselskapet

K +

13. mai, 2022

Miljødirektør Ellen Hambros hjertesukk tidligere i vinter om «tsunamien av nytt regelverk fra EU» har hatt effekt. I revidert nasjonalbudsjett

12. mai, 2022

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett en finansieringsløsning som legger til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud

K +

10. mai, 2022

Klima- og miljødepartementet markerte nylig sitt 50-årsjubileum med en heldags konferanse. Og klima- og miljøminister Espen Barth Eide hadde fått

4. mai, 2022

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fortsetter å utfordre Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på Stortinget. Nå vil hun fjerne deponiforbudets

28. april, 2022

Åtte organisasjoner har sendt et felles brev til Finansdepartementet, der det tas til orde for fjerning av moms på reparasjoner

K +

22. april, 2022

Flertallet i Energi- og miljøkomiteen støtter forslaget fra Høyres Mathilde Tybring-Gjedde om at produsentansvar for tekstiler skal utredes. Regjeringspartiene er

28. mars, 2022

- Vi skal redusere utslippene av klimagass fra veitransporten i Norge. En del av løsningen kan være å gi gassdrevne

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE