Avfallspolitikk

K +

4. desember, 2020

Ikke alle er like skuffet over at Klima- og miljødepartementet har utsatt den lenge varslede strategien for sirkulær økonomi. Direktør

17. november, 2020

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjet ble lagt fram 12. november. Det inneholder flere sirkulære påplusninger, blant disse er et pilotprogram for finansiering

K +

23. oktober, 2020

Programmet beskriver de viktigste utfordringene for bransjen og de viktigste grepene som Avfall Norge mener at politikerne kan ta for

K +

9. september, 2020

Krav om innblanding av sekundære råvarer i produkter, produsentansvar med full kostnadsdekning for flere produktkategorier og en nasjonal plan for

21. august, 2020

For å nå de vedtatte materialgjenvinningsmålene i sitt Waste Framework Directive har EU pålagt medlemslandene separat innsamling av flere avfallsfraksjoner,

12. august, 2020

Anders Magnus Løken i Deloitte arbeider med å få fram kunnskapsgrunnlag til regjeringens lenge varslede nasjonale strategi for sirkulær økonomi.

29. juli, 2020

  Alle bedrifter som produserer eller importerer mer enn 1000 kilo plastemballasje hvert år har plikt til å ta produsentansvar

En av dem som kan være virkelig fornøyd med innretningen av den grønne krisepakken er Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. Her sammen med klima-og miljøministeren under Enova-konferansen i januar.
29. mai, 2020

I den såkalte Krisepakke 3 foreslår regjeringen å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn

14. april, 2020

Rapportering, konkrete mål om forbruksreduksjon for engangsplast, økt innblanding av gjenvunnet plast og utarbeidelse av et såkalt substitusjonsverktøy. Det er

TRAVEL: Avfall Norge har sendt brev til denne mannen. Her gis det uttrykk for forståelse for at han har mye å gjøre, og at det er de «akutte likviditetsorienterte tiltakene som er viktigst på kort sikt». Foto: Marte Garmann.

K +

30. mars, 2020

Avfall Norge har sendt brev til Finansdepartementet og bedt om at det utarbeides en krisepakke spesielt rettet mot avfalls- og

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE