Avfallspolitikk

4. februar, 2021

Tredje episode av NRKs serie Sløsesjokket, som ble sendt 27. januar, handlet om kasting av brukbare kontormøbler, spesielt fra offentlig

21. januar, 2021

Det er anslått at mellom 4000 og 10 000 tonn av EE-avfallet som innleveres årlig forsvinner ut av systemet. Nå

14. januar, 2021

Det er Klima- og miljødepartementet som meddeler dette i et brev til Miljødirektoratet datert 16. desember. Her framgår det at

K +

8. januar, 2021

  Denne overraskende spesifikke uttalelsen fra statsministeren kom etter at NTB stilte spørsmål om hvorfor sentrale elementer i utredningen Klimakur

K +

4. desember, 2020

Ikke alle er like skuffet over at Klima- og miljødepartementet har utsatt den lenge varslede strategien for sirkulær økonomi. Direktør

17. november, 2020

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjet ble lagt fram 12. november. Det inneholder flere sirkulære påplusninger, blant disse er et pilotprogram for finansiering

K +

23. oktober, 2020

Programmet beskriver de viktigste utfordringene for bransjen og de viktigste grepene som Avfall Norge mener at politikerne kan ta for

K +

9. september, 2020

Krav om innblanding av sekundære råvarer i produkter, produsentansvar med full kostnadsdekning for flere produktkategorier og en nasjonal plan for

21. august, 2020

For å nå de vedtatte materialgjenvinningsmålene i sitt Waste Framework Directive har EU pålagt medlemslandene separat innsamling av flere avfallsfraksjoner,

12. august, 2020

Anders Magnus Løken i Deloitte arbeider med å få fram kunnskapsgrunnlag til regjeringens lenge varslede nasjonale strategi for sirkulær økonomi.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE