26. april, 2023

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Nye kostnadsberegninger viser at vi ikke kan gjennomføre karbonfangstprosjektet etter opprinnelig plan innenfor eksisterende

26. april, 2023

Geminors nye prosessanlegg i Hull som ble åpnet  denne uken er snart i drift med en kapasitet til å behandle

K +

25. april, 2023

Den varslede veilederen om kommunenes plikt til utsortering av avfall foreligger nå. Her framgår det blant annet at forskriften som

24. april, 2023

Europakommisjonen la 16. mars 2023 frem et forslag til forordning til Critical Raw Material Act (CRMA). Kommisjonen ønsker nå å

K +

24. april, 2023

Fredag ettermiddag gikk den forlengede fristen det britiske selskapet Viridor hadde satt for å akseptere tilbudet om oppkjøp av Quantafuels

K +

21. april, 2023

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari og styreleder i Ragn-Sells-konsernet Erik Sellberg åpnet i dag Ash2Salt-anlegget i Högbytorp litt nord

K +

21. april, 2023

Konsernstyret i BIR besluttet 20.april å bygge biogassanlegg på Bjørkemoen på Voss. Dermed realiseres det som var viktigste motiv for

K +

20. april, 2023

Plikten til å kjøpe såkalte ETS-kvoter kostet Frevar avfallsforbrenning 22 millioner kroner i fjor og truer ifølge selskapets advokat anleggets

K +

20. april, 2023

Denne uken ble avtalen mellom NOAH og ASKO om transport av flyveaske med elektriske, autonome ferjer fra Moss til Langøya

K +

19. april, 2023

Etter representantskapsmøter i Indre Østfold Renovasjon (IØR) og i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) er det nå enighet om at IØR

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE