30. mars, 2023

Viridors bud på  Quantafuel har ikke fått aksept fra stor nok andel av aksjonærene. Det britiske selskapet Viridor har ikke

30. mars, 2023

NIBIO, NIVA og NGI har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å utarbeide faktagrunnlaget for sigevann fra deponier. Faktagrunnlaget er tenkt

28. mars, 2023

Standard Norge har stått i spissen for utviklingen av standarden NS-ISO 5020, som skal forebygge marin forsøpling, redusere spøkelsesfiske og

28. mars, 2023

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse - har utarbeidet et nytt nettkurs som gjennomføres på kun én time, og som skal gi

24. mars, 2023

Plastbruken i Norge er bare 22 % sirkulær og forårsaker utslipp på 3 millioner tonn CO2 årlig. Det er mulig

22. mars, 2023

De 400 billettene ble revet bort og politikerne sto i kø da det ble invitert til lansering av Nydalen Fabrikker,

21. mars, 2023

– Når målet er å gjøre seg uavhengig av russisk naturgass finnes det knapt noe bedre svar enn å øke

21. mars, 2023

To av tre riksdagsrepresentanter vil innføre krav om at en viss mengde av det fosforet som finnes i avløpsslam skal

18. mars, 2023

Thor Morten Wangen og Anders Magnus Løken fra hhv. Geelmuyden Kiese og Deloitte Norway kommenterer i Kretsløpet sin nye "UnSustainability

17. mars, 2023

Takk til Anja Ronesen for hennes innspill til vår UnSustainability Report som vi lanserte 28. februar. I rapporten peker vi

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE