Avfallspolitikk

30. januar, 2024

Formålet med forskriftsendringene er å sikre mer ensartet gebyrpraksis, først og fremst for å gjenspeile kostnadene Miljødirektoratet har i arbeid

15. januar, 2024

Nå foreligger ny veileder fra Miljødirektoratet til avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall. Regelverket gjelder for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg.

20. desember, 2023

Miljøforvaltningens arbeid mot forsøpling blir samlet i én etat når Senter mot marin forsøpling (Marfo) blir en del av Miljødirektoratet.

18. desember, 2023

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur

15. desember, 2023

Miljødirektoratet foreslår å endre kravet om kildesortering av emballert matavfall fra virksomheter, slik at avfallet kan sorteres ved et senere

4. desember, 2023

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Europa opplever stadig lengre behandlingstid for søknader om grensekryssende transport av avfall (TFS). Denne uheldige utviklingen

30. november, 2023

Miljødirektoratet har lansert en ny løsning på sin nettside som skal gjøre det enklere å følge med på regelverksutviklingen i

30. november, 2023

Europakommisjonen foreslår en ny forordning som skal hindre mikroplastforurensning fra plastpellets. Høringsfristen er utsatt til 14. desember. Forslaget innebærer nye

27. november, 2023

EU har gått med på å forby eksport av plastavfall til en rekke land, og kan dermed sette en stopper

17. november, 2023

Nedre grense for produsentens plikt til medlemskap i et produsentansvarsselskap fjernes, og mange flere blir omfattet av plikten. På oppdrag

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE