Forsøpling

K +

9. desember, 2022

I fjor vinter dumpet Tønsberg kommune 7.500 kubikkmeter forurenset snø i Kanalen. Det vil Statsforvalteren ha slutt på. Det er

K +

8. desember, 2022

Riksrevisor Karl Erik Schøtt-Pedersen la ingenting imellom da han presenterte rapporten om myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter. – Den er

15. november, 2022

Selskapet LoVeMar har testet sin nye versjon av avfallstrålen Marine Debris Sweeper på «utsluppet» plastavfall i Vesterålen. Testen var meget

26. oktober, 2022

Regjeringen foreslår et kutt på 20 millioner kroner i tilskuddsordningen for støtte til tiltak mot marin forsøpling i neste års

28. september, 2022

Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt som har pågått i over 40 døgn er nå avsluttet. Resultatet er nedslående, det er tatt opp og

13. september, 2022

Fra nyttår økte Handelens Miljøfond kontingenten på plastbæreposer fra 50 øre til en krone pr pose. Og det har hatt

K +

12. september, 2022

Oppslutningen og oppmerksomheten om Strandryddeuka nådde sin topp i 2018, da hadde de organiserte aksjonene hele 146 000 deltagere. Siden da

2. september, 2022

En ny utredning viser at bygge- og anleggsbransjen har mye å jobbe med når det gjelder å forhindre plastforsøpling. Halvparten

17. juni, 2022

Handelens Miljøfond lyser nå ut midler for fjerde gang, søknadsskjemaet er lagt ut og fristen er 11. september. Det er

16. juni, 2022

Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet har gått sammen om en stor kampanje som retter søkelyset på marin

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE