Våtorganisk

2. mars, 2022

Markedet etterspør langt mer LBG (flytende biogass) enn det produseres, store mengder substrat sendes ut av landet og for tida

13. januar, 2022

Reitanfamiliens investeringsselskap Reitan Kapital har for 42 millioner kroner kjøpt 10% av aksjene i selskapet Pronofa, som satser på industriell

10. januar, 2022

Enova har bevilget 7,1 millioner i støtte for å bygge Biogass Energi AS sin første fyllestasjon for biogass i Norge.

8. desember, 2021

Den første rapporten om oppfølging av bransjeavtalen ble presentert på en digital konferanse 8. desember. I den framgikk at matsvinnet

K +

1. oktober, 2021

– Avgifter på «lineære» produkter som kunstgjødsel og naturgass, forbud mot torv, heving av CO₂-avgiften og investeringsstøtte til distribusjon. Det

K +

9. september, 2021

– Vi fant nesten alle typer plast i bioresten. Men mengdene er små, plasten er ikke giftig for jordlevende organismer

22. juni, 2021

Renevos biogassanlegg på Stord er snart klart for prøveproduksjon. Og selskapet har nettopp avholdt folkemøte i Etne for å presentere

26. april, 2021

Det finske energiselskapet St1 Nordic går gjennom sitt svenske datterselskap nå inn i biogassbransjen. Det skjer ved oppkjøp av selskapet

K +

12. april, 2021

Tilgang på mer matavfall gjør at Ecopro i Verdal nå bygger en ny råtnetank på 6000 m³, noe som mer

7. april, 2021

Plukkanalyser hos ROAF har vist at det ikke er mer enn 43,6% av matavfallet som befinner seg i de grønne

Les siste utgivelse
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE