Forsøpling

19. mai, 2021

Etter flere måneders saksbehandling har Miljødirektoratet kommet til at Glasopor as må betale for opprydningen av skumglass fra Ottavassdraget. Men

6. mai, 2021

Norges gjeveste miljøpris går i år til Pippip Ferner, for hennes kreative innsats og engasjement i kampen mot marin forsøpling.

11. februar, 2021

En forskningsrapport EU-kommisjonen har bestilt konkluderer med at dagens biologisk nedbrytbare plastmaterialer ikke kommer til å brytes ned i naturen

26. januar, 2021

Handelens Miljøfond tildelte 26. januar 105 millioner kroner til 123 "tiltak som reduserer plastens miljøproblemer". Det er den største tildelingen

25. januar, 2021

Etter nøye overveielse og i samråd med ryddemiljøet flytter Hold Norge Rent Strandryddedagen og Strandryddeuka til høsten for å unngå

22. desember, 2020

Både offentlige myndigheter og Handelens Miljøfond har mye penger som skal brukes til opprydning og forebyggende tiltak mot marin forsøpling

K +

16. desember, 2020

Fylkesmannen i Møre og Romsdal stoppet avfallsmottaket hos Miljøservice Eide AS i juni og anmeldte senere forsøplingen til politiet. I

8. desember, 2020

Myndighetene foreslår skjerpede krav til havner for å bedre håndteringen av avfall fra skip og fiskefartøy, men fritidsbåthavner får enklere

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE