Farlig avfall

28. september, 2021

– Et bensinaktig stoff med lavt flammepunkt utløste eksplosjonen, sa teknisk direktør Kees van Wingerden i GexCon da rapporten ble

K +

22. september, 2021

Næringsminister Iselin Nybø godkjente på valgdagen 13. september at statens eiendommer på Raudsand selges til Veidekke ASA.  Etter lange forhandlinger

17. september, 2021

Oppgaven med opprydding av det lavradioaktive avfallet fra Søve gruver er tildelt selskapet Isachsen Anlegg as. For 102 millioner kroner

1. juli, 2021

Fortum Recycling and Waste har nå åpnet en Waste Hub for farlig avfall i Norge. Huben sikrer at farlig avfall

28. mai, 2021

Avtalen innebærer at Norges atomavfall reduseres med 3 tonn ubestrålt uranbrensel som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og

28. mai, 2021

NOAH Solutions as sendte 25. mai søknad til Miljødirektoratet om tillatelse til å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på

10. mai, 2021

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har akkreditert fagskoleutdanningen «Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter». Norge blir derved

23. februar, 2021

Miljødirektoratet varsler en mer restriktiv holdning i et brev til importørene av uorganisk farlig avfall til sluttbehandling. Slik import fra

15. februar, 2021

Miljødirektoratet øker gebyret virksomheter må betale for å deklarere farlig avfall, fra åtte til 15 kroner per tonn. – Vi

28. januar, 2021

Institutt for energiteknikk (IFE) har inngått en avtale verd 138 millioner kroner med det svenske selskapet Studsvik. Den innebærer at

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE