Farlig avfall

Ragn-Sells har tatt det første spadetaket for byggingen av sitt Ash2Salt-anlegg. (Illustrasjon: Sweco)
28. april, 2020

I midten av april ble det første spadetaket tatt for Ragn-Sells nye flyveaskefabrikk på selskapets gjenvinningsanlegg Högbytorp i Bro nordvest

Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.
28. februar, 2020

Med virkning fra 13. januar i år har Klima- og miljødepartementet satt ned deklarasjonsgebyret for farlig avfall fra 15 til

Ola Elvestuen takket utvalgsleder Ingrid R. Lorange for å ha fått et godt beslutningsgrunnlag.
4. november, 2019

Regjeringens ekspertutvalg la fram sin utredning på en pressekonferanse 4. november. Den klareste anbefalingen var å konsentrere videre arbeid med

Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange foran bilde av utvalget som nå bare har få uker på seg før rapporten skal overleveres til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
27. september, 2019

Ingen hadde vel forventet at ekspertutvalgets leder Ingrid Riddervold Lorange skulle la seg presse til å røpe noen av utvalgets

Stein Lier-Hansen forventer at politikerne nå manner seg opp til å fatte vedtak om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall.
25. september, 2019

Den lidenskapelige jegeren Stein Lier-Hansen synes det var så viktig å snakke til farlig avfallsbransjen at han hadde utsatt jaktturen

Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.
6. mai, 2019

NOAH har ferdigstilt sin konsekvensutredning av deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, og Klima- og miljødepartementet har

Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA
30. april, 2019

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres,

Gjelsten gir opp planene om deponi i Norcems gruver i Brevik
8. april, 2019

Bjørn Rune Gjelsten sier til VG at han dropper videre arbeid med å etablere deponi for uorganisk avfall i Brevik.

Lagring av radioaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet er nå mer enn 60 prosent fylt opp og avviklingen av reaktoren i Halden vil øke avfallsmengden hit. Altså trengs det et nytt deponi om ikke veldig mange år.
31. januar, 2019

Deponiet i Himdalen i Aurskog-Høland er i dag eneste lager og deponi for radioaktivt avfall her i landet. Det vil

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket
25. januar, 2019

Et vedtak er gyldig kun til et nytt vedtak opphever det. I oktober 2018 bestemte regjeringen at ubåtvraket på havbunnen

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE