Farlig avfall

4. september, 2022

På Farlig avfallskonferansen i høst fortalte Ingebjørg Svindland fra Miljødirektoratet om de nye funksjonene i deklarasjonssystemet for farlig avfall som

17. august, 2022

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø i Holmestrand vedtok 16. august det tidligere varslede byggeforbudet på Langøya. Dette setter en

17. august, 2022

EUs kjemikaliemyndighet vil klassifisere litium som helsefarlig etter at forskning har vist at metallet kan hemme fosterutviklingen og i verste

K +

11. august, 2022

Lindum og Stena Recyckling vil ta i bruk den såkalte Halosep-teknologien for behandling av flyveaske i et nytt anlegg som

K +

29. juni, 2022

Tillatelsen til forlenget drift og deponering over havnivå i sydbruddet på Langøya har ikke falt i god jord hos lokalpolitikerne

K +

13. juni, 2022

– Vi skal gjøre alt for at hendelser skal unngås på våre avfallsmottak, men ønsker å sette søkelys på at

18. mai, 2022

I høst åpner miljøselskapet Ragn-Sells sitt første anlegg som i stor skala skal gjenvinne verdifulle råvarer fra flyveaske. Teknologien som

K +

24. mars, 2022

I sin endelige rapport som kom 23. mars holder Miljødirektoratet fast ved at Returkraft har begått to lovbrudd. Men selskapet

K +

4. mars, 2022

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har politianmeldt SAR for brudd på forskriften om transport av farlig avfall, da de

24. februar, 2022

Söderenergi, som er Sveriges fjerde største fjernvarmeprodusent, har underskrevet en avtale med Ragn-Sells om sirkulær behandling av 25 000 tonn flyveaske

Les siste utgivelse
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE