Farlig avfall

7. august, 2023

Kommunen må levere døde villfugler til avfallsanlegg, eller søke til Mattilsynet og Miljødirektoratet om samtykke til annen disponering. Når kommunen

1. august, 2023

Fugler som dør av fugleinfluensa, kan utgjøre en smitterisiko når de havner i restavfallet. Geminor etterlyser nå bevissthet rundt håndtering

K +

21. juni, 2023

EU-kommisjonens ambisiøse forslag til ny Batteriforordning er nå vedtatt av EU-parlamentet. Dermed ligger det etter hvert an til en ny

K +

15. mai, 2023

Onsdag kveld eksploderte det i avfallsforbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon så til de grader at forbrenningsovnen er satt ut av drift

10. mai, 2023

Miljødirektoratet jobber med å utvikle deklarasjonssystemet for farlig avfall, slik at det gir sporbarhet for farlig avfall gjennom hele verdikjeden,

K +

21. april, 2023

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari og styreleder i Ragn-Sells-konsernet Erik Sellberg åpnet i dag Ash2Salt-anlegget i Högbytorp litt nord

K +

20. april, 2023

Denne uken ble avtalen mellom NOAH og ASKO om transport av flyveaske med elektriske, autonome ferjer fra Moss til Langøya

28. mars, 2023

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse - har utarbeidet et nytt nettkurs som gjennomføres på kun én time, og som skal gi

16. februar, 2023

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) avlyser den pågående anskaffelsen for å rydde opp etter AS Norsk bergverks virksomhet ved Søve gruver.

K +

24. januar, 2023

Ved årsskiftet flyttet Kronos Titan en tredel av sin produksjon fra Fredrikstad til selskapets bedrift i Tyskland. Årsaken er ifølge

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE