Farlig avfall

Miljødirektoratet fastholder at disse gruvegangene i Brevik er de mest egnede for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall
30. november, 2018

Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet det som foreligger av utredninger for de to alternativene

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lyttet til orienteringen fra daglig leder Susan Heldal og FoU-sjef Per Bakke i OIW, før han startet pilotanlegget til Norsep-prosessen ved å trykke på en knapp.
26. oktober, 2018

Bedriften OIW på Herøya har utviklet en metode for å rense flyveaske og redusere mengden som må deponeres med mer

19. oktober, 2018

17. oktober gikk fristen for å sende inn høringsuttalelser til konsekvensutredningen av deponi i Brevik ut. Dagen etter reiste klima-

Det blir nå satt i gang konsekvensutredning av bruk av disse gruvegangene til deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall.
24. juli, 2018

Midt i fellesferien kom beskjeden fra Klima- og miljødepartementet om at planprogrammet for et mulig deponi for farlig avfall i

Pål Mikkelsen er stolt over å få lede oppbyggingen av en ny etat. Men han legger heller ikke skjul på at det blir deilig med litt kortere reisevei, han bor på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.
16. mai, 2018

Det er ikke hver dag det opprettes en ny statlig etat her i landet. Men regjeringen vedtok i desember i

Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet i Brevik 10. januar. Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.
11. januar, 2018

Klima- og miljødepartementet sendte før jul et planprogram for etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall på høring. Som

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE