Farlig avfall

K +

20. november, 2020

De 15 anleggene som rapporterer til Avfall Norges benchmarking for avfallsforbrenning rapporterte mottak av 1,582 millioner tonn avfall i 2019.

K +

18. september, 2020

NOAH har beregnet at det kan tas i mot farlig avfall på Langøya fram til 2030, gitt at de nødvendige

Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.
16. juni, 2020

Avfall Norge og NFFA har etablert et felles forum for farlig avfall. Det skal utgjøre en aktiv gruppering som arbeider

Ragn-Sells har tatt det første spadetaket for byggingen av sitt Ash2Salt-anlegg. (Illustrasjon: Sweco)
28. april, 2020

I midten av april ble det første spadetaket tatt for Ragn-Sells nye flyveaskefabrikk på selskapets gjenvinningsanlegg Högbytorp i Bro nordvest

Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.
28. februar, 2020

Med virkning fra 13. januar i år har Klima- og miljødepartementet satt ned deklarasjonsgebyret for farlig avfall fra 15 til

Ola Elvestuen takket utvalgsleder Ingrid R. Lorange for å ha fått et godt beslutningsgrunnlag.
4. november, 2019

Regjeringens ekspertutvalg la fram sin utredning på en pressekonferanse 4. november. Den klareste anbefalingen var å konsentrere videre arbeid med

Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange foran bilde av utvalget som nå bare har få uker på seg før rapporten skal overleveres til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
27. september, 2019

Ingen hadde vel forventet at ekspertutvalgets leder Ingrid Riddervold Lorange skulle la seg presse til å røpe noen av utvalgets

Stein Lier-Hansen forventer at politikerne nå manner seg opp til å fatte vedtak om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall.
25. september, 2019

Den lidenskapelige jegeren Stein Lier-Hansen synes det var så viktig å snakke til farlig avfallsbransjen at han hadde utsatt jaktturen

Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.
6. mai, 2019

NOAH har ferdigstilt sin konsekvensutredning av deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, og Klima- og miljødepartementet har

Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA
30. april, 2019

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres,

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE