Nyheter

 • Alle
 • Annet
 • Annonsørinnhold
 • Avfallspolitikk
 • BA-avfall
 • Debatt
 • EE-avfall
 • Farlig avfall
 • Forsøpling
 • Gjenvinning
 • Innsamling
 • Leder
 • Ombruk
 • Premium
 • Utlandet
 • Våtorganisk
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) liker ikke å overprøve det kommunale sjølvstyret. – Men i denne konkrete saka meiner departementet at dei nasjonale interessene må vege tyngre, sier han i departementets pressemelding. Foto: Trond A. Isaksen.

K +

Annonsørinnhold

Et forsøk som er utført av TotalEnergies Corbion og Tomra i fellesskap viser at det er enkelt å sortere ut den melkesyrebaserte bioplasten PLA fra blandet plastavfall.

K +

Annonsørinnhold

– Den nåværende mangelen på trevirke og biomasse, hovedsakelig på grunn av fraværet av trevirke fra Russland og Hviterussland, er i ferd med å bli en utfordring over hele Europa, sier Senior Business Development Manager for Geminor, Kai Schöpwinkel. Foto Geminor

K +

Annonsørinnhold

Randi Pedersen avløser Roar Hansen som generalsekretær i NFFA fra 1. mars

K +

Annonsørinnhold

Det nye forbrenningsanlegget er det høye bygget i midten. Illustrasjon: Trollvegg Arkitektstudio.

K +

Annonsørinnhold

SLIK BLIR DET: Skisse av vedproduksjonsanlegget i Bjelland. Det gjenbrukte garasjeanlegget er den lange brune bygningen til høyre. Illustrasjon: Trekraft/Drag arkitekter.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

– Hos enkelte aktører har utviklingen gått i feil retning under koronaen, sa Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet på Farlig avfallskonferansen.

K +

Annonsørinnhold

Endringen av deponiforskriften innebærer at det nå blir forbudt å deponere separat innsamlede fraksjoner som lar seg materialgjenvinne.

K +

Annonsørinnhold

Under testen i Vesterålen var det ikke mange objekter unngikk trålen til MDS 450, med sine 25 meter lange fangarmer. Foto: Bjørn Eide, LoVeMar.

K +

Annonsørinnhold

Plastemballasje og produkter som dette kan bli betydelig dyrere i Tyskland, når produsentene pålegges å bidra med betydelige summer til opprydning i det offentlige rom.

K +

Annonsørinnhold

Prosjektleder Marit Lindstad i NFFA er sentral i arbeidet med å utvikle de nye undervisningstilbudene.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Politiet har konkludert med at ingen kan holdes strafferettslig ansvarlig for eksplosjonen som 24. juni 2021 førte til disse skadene. Fra presentasjon laget av Returkraft.

K +

Annonsørinnhold

Digitaliseringen i samfunnet har redusert volumet av denne fraksjonen kraftig på Helgeland. Nå ønsker SHMIL å erstatte dagens henteordning for papir med en bringeordning. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Ola Ronæss, klyngeleder i Circular Packaging Cluster, konstaterer at det er en solid jobb å gjøre før gjenvinningsmålene for plastemballasje er nådd. Foto: Emballasjeforeningen.

K +

Annonsørinnhold

175 000 alunskifer er gravet ut for å gi plass til kjelleren i det nye regjeringskvartalet. Foto Statsbygg

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Stolt er ny daglig leder i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap. GIR.

K +

Annonsørinnhold

Dette var noe av det inspektørene fikk se da de var på tilsyn hos Tofte Gjenvinning i Årødalen. «Utendørs oppbevaring av EE-avfall medfører fare for utslipp både til vann og luft og må straks opphøre», heter det i tilsynsrapporten. Foto: Statsforvalteren.

K +

Annonsørinnhold

Rutereturs daglige leder Sverre Valde la fram resultatene av selskapets tyveårige innsats. Og mente altså at disse var så gode at de er klare til å påta seg større oppgaver.

K +

Annonsørinnhold

Miljøet blir spart for mye kvikksølv når flere av lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften nå etter hvert forsvinner fra markedet. Foto: Anne Sofie Gjestrum/ Miljødirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, vil gjerne samle inn isolerglassruter uten PCB. I så fall blir det snakk om helt andre volumer enn dagens returordning har tatt hånd om. Foto: Line Schibstad.

K +

Annonsørinnhold

Lokalpolitikerne i Holmestrand bøyde ikke av for press fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Saken om forlengelse av deponeringen på Langøya går nå til Kommunal- og distriktsdepartementet. 
FOTO: ESPEN BRAATA

K +

Annonsørinnhold

Den nye lederen i Bingsa Gjenvinning AS, Øystein Solevåg, kommer fra stillingen som daglig leder for ÅRIM, og har vært med på å bygge opp dette selskapet fra starten. Foto Kristin Støylen

K +

Annonsørinnhold

Tidligere direktør i Returkraft Odd Terje Døvik fikk hard medfart i dommen fra Agder tingrett. Men nå får han i hvert fall dekket sakskostnader og forlenget etterlønn, mot at han ikke anker.

K +

Annonsørinnhold

Jannicke Gerner Bjerkås foran haugene med sprengstein som etter hvert skal fjernes til fordel for et CO₂-fangstanlegg. – Med lang fartstid i Forsvaret er det flere som har påpekt at jeg burde være vant til at det smeller. Men jeg skvetter til når salvene går av, sier hun.

K +

Annonsørinnhold

Arbeidsgruppen skal utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag og på grunnlag av det et forslag til hvordan et produsentansvar for tekstiler kan innrettes i Norge.
Foto: Veronica Turnage/Klima- og miljødepartementet

K +

Annonsørinnhold

– Det er ren og skjær flaks at det ikke gikk menneskeliv. Det skyldes ikke dyktighet eller noe sånt, det var ren flaks, sa en selvransakende konstituert direktør hos Returkraft, Lars Erik Harv.

K +

Annonsørinnhold

Her tas en spøkelsesfiskende kongekrabbeteine uten rømningshull om bord på under Fiskeridirektoratets opprenskningstokt. Foto: Fiskeridirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

Avfallsveteranen Eirik Wormstrand tegnet et dystert bilde av avfallshåndteringen i den fattigere delen av verden. Foto: Nomiko.

K +

Annonsørinnhold

For snart 20 år siden ble det etablert ny deponikapasitet på Bjørkemoen på Voss. Nå blir det biogassanlegg og biopark på området.

K +

Annonsørinnhold

Tidligere direktør i Returkraft Odd Terje Døvik fikk hard medfart i dommen fra Agder tingrett. Men nå får han i hvert fall dekket sakskostnader og forlenget etterlønn, mot at han ikke anker.

K +

Annonsørinnhold

BIRs konsernsjef Borghild Lekve og styreleder Aslak Sverdrup er klare for å gå videre med planene for å realisere et karbonfangstanlegg ved BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen.

K +

Annonsørinnhold

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket.

K +

Annonsørinnhold

Byggestarten 20. september ble markert med at Esbjergs ordfører Jesper Frost (t.h.) og Quantafuels prosjektdirektør Erik Rynning tok de første spadestikkene.

K +

Annonsørinnhold

Ragn-Sells´ metoder for å gjenvinne fosfor, nitrogen og kalium fra avfall har bragt selskapet til finalen i det som omtales som verdens største miljøpris. Montasje/foto: Sanne de Wilde

K +

Annonsørinnhold

FOR DØVE ØRER: Dommer Ben Fegran i Agder Tingrett ba partene prøve å finne en løsning på kammerset. Men lite tyder på at forslaget falt i god jord.

K +

Annonsørinnhold

Aukrustfiguren Ludvig, som har et kjærlig og sensitivt forhold til naturen, er tilbake som frontfigur for Hold Norge Rent. Her sammen med årets aksjonsleder Heidi Gromstad, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær for Frivillighet Norge.

K +

Annonsørinnhold

Sirin Stav tok sin tørn med avfallsplukking på Sognsvann før hun returnerte til Oslo rådhus, selvsagt med T-banen.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektør Ellen Hambro var fornøyd med å se så mange damer i salen da hun åpnet Årskonferansen 2022. Men fortsatt er mer enn to tredeler av deltagerne på konferansen menn. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Etter at Johs. Bjørndal hadde fått pris og lovord fra Avfall Norges Sara Wilsgaard, ble det anledning til å teste ut rollen som intervjuobjekt. John Brungot stilte spørsmålene.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Det norske gjenvinningsselskapet Geminor sin avdeling i Storbritannia opplever for tiden en kraftig økning i etterspørselen etter materiale for energi- og materialgjenvinning – både nasjonalt og for eksport. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

På 20 steder i landet ble lokalpolitikere invitert til å møte avfallsbransjen 24. august.

K +

Annonsørinnhold

Karl Johan Ingvaldsen er ansatt som ny administrerende direktør i Plastretur. FOTO: PWC

K +

Annonsørinnhold

Markedet for emballasjevarer er under press, og begynner å falle. Det resulterer i en vesentlig nedgang i etterspørselen etter returpapir. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

Næringsminister Jan Christian Vestre og stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V) og Bård Ludvig Thorheim (H) uttrykte seg alle positivt om et deponiforbud for kritiske råvarer.

K +

Annonsørinnhold

Fungerende avdelingsleder Tord Tjelflaat forteller at IVAR vil gjøre sitt for å hindre at all husholdningsplasten går til forbrenning i tida fram til sorteringsanlegget igjen blir operativt. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.

K +

Annonsørinnhold

Etter snaut fire år i Bingsa har Trond T. Lauritsen nå takket for seg. Foto: Privat.

K +

Annonsørinnhold

image001

K +

Annonsørinnhold

Olje- og energiminister Tord Aasland signerer her avtalen som sikrer statsstøtte til CCS-prosjektet. Fra venstre CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås, Celsio, konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug, Celsio byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og styreleder i Celsio Liv Monica Stubholt.
Foto: Celsio/ Nyebilder

K +

Annonsørinnhold

- Jeg gleder meg enormt til å starte i jobben i en bransje som er så viktig for framtida. Jeg er både stolt og ydmyk over å få være en del av laget, sier Bålsrud.

K +

Annonsørinnhold

Salg av flytende biodrivstoff til veitrafikk 2015-21.

K +

Annonsørinnhold

Slik skal det nye kombinerte teater- og skolebygget i Kautokeino se ut. Og under byggingen skal det benyttes rundt 20 tonn resirkulert plast. Illustrasjon: Statsbygg.

K +

Annonsørinnhold

Inne i denne bygningen ble det fattet vedtak som gjør den svenske produsentansvarsordningen for emballasje mer lik den norske

K +

Annonsørinnhold

Prosjektleder Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet Agri er svært godt fornøyd med resultatet av pilotprosjektet i Østfold.

K +

Annonsørinnhold

En ny spesialdesignet sorteringslinje skal håndtere plast som ellers er kompleks og vanskelig å sortere og gjenvinne.
Foto: Peter Holgersson AB

K +

Annonsørinnhold

Fra nyttår økte innbetalingen til Handelens Miljøfond fra 50 øre til 1 kroner pr pose. Intensjonen er ikke å doble inntektene, men å redusere bruken av bæreposer.

K +

Annonsørinnhold

KAMPANJE: Hvorfor havner plastavfall i havet og er det mulig å gjøre noe med problemet? Det skal Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet sette lys på.

K +

Annonsørinnhold

På denne tomta på Økern vil Sirkulær Ressurssentral nå bli oppført med forventet oppstart i løpet av året. Foto: Pådriv

K +

Annonsørinnhold

– «Blindpassasjerer» er avfallsprodusentens ansvar, men blir mottakets problem ved at det er vi som bærer belastningen og utgiftene til mottakskontroll, skriver direktør Ståle Nistov i Franzefoss Gjenvinning.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Det ble gjenvalg på Synnøve Bjørke og resten av styret i Avfall Norge. Noe av det første de må gjøre er å ansette en ny direktør. Foto: Benjamin A. Ward / ROAF

K +

Annonsørinnhold

Statsminister Jonas Gahr Støre var full av lovord da han åpnet Renevos biogassanlegg på Stord. Her sammen med Renevos daglige leder Jan Kåre Pedersen. Foto: Renevo.

K +

Annonsørinnhold

Tom Erik Holmlund har 17 år bak seg som kommunikasjonssjef i Moelven Industrier før han begynte i Horisont Miljøpark IKS i februar ifjor.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektør Ellen Hambro får penger som hun kan bruke til å håndtere «tsunamien av nytt regelverk» fra EU. Foto Geir Mogen, Buckethaus

K +

Annonsørinnhold

Prosjektkonsulent Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet Agri ser fram til å starte innsamlingen av storsekker gjennom pilotprosjektet i Østfold. Pressa i bakgrunnen skal fraktes rundt til en rekke lokasjoner for å ta imot tomme storsekker. Foto: Felleskjøpet Agri

K +

Annonsørinnhold

Gro Harlem Brundtland var miljøvernminister fra 1974 til 1979 og fortalte dagens minister om en tid da det måtte kjempes hardt for saker som i dag tas som en selvfølge.

K +

Annonsørinnhold

Rolf-Ørjan Høgset mottok en sjekk på 5000 kroner fra Ragn-Sells og den nye vandrepokalen Gullklypa av gjenvunnet plast fra Birgitte Brekke (Frivillighetens år 2022) under Hold Norge Rent-konferansen i Trondheim. Foto: Magnus Dahlstrøm

K +

Annonsørinnhold

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen foran kurven som viser at kursen på grønne aksjer har hatt omtrent samme forløp som teknologiaksjene før og etter det såkalte dotcom-krakket.

K +

Annonsørinnhold

AKTIV: Mathilde Tybring-Gjedde sitter i Stortingets energi- og miljøkomité og fikk nylig stortingsflertallet med på at produsentansvar for tekstil må utredes. Nå vil hun ha forbud mot deponering av gips, i hvert fall i deler av landet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

K +

Annonsørinnhold

De åtte organisasjonene mener det må bli momsfritak på reparasjon av en rekke forbrukervarer, men mener det er bra å begynne med hvitevarer da et momsfritak her vil ha stor effekt.

K +

Annonsørinnhold

De 15 blåskjellanleggene som i årevis har ligget ubrukte i skjærgården på Sørlandet er nå fjernet. Men de ansvarlige ser ut til å slippe å bli stilt for retten.

K +

Annonsørinnhold

SA NEI: Odd Terje Døvik aksepterer ikke Returkrafts tilbud om ett års etterlønn og bringer nå oppsigelsen inn for retten.

K +

Annonsørinnhold

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad delte ut 4,6 milliarder i fjor. Men han har fortsatt penger, rett før påske fikk Renevo 60 millioner i støtte til sitt planlagte biogassanlegg i Etne. Foto: Enova.

K +

Annonsørinnhold

REALISERING: Forestia på Braskereidfoss vil når det nye anlegget er på plass kunne rense brukt trevirke og bruke det sammen med fersk flis i sin produksjon av bygningsplater. Foto: Våler kommune

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Cecilie Lind forlater Avfall Norge etter tre år, hvorav de siste to i direktørstolen.

K +

Annonsørinnhold

PÅ VEI UT: Optisk sortering av husholdningsavfall på Haraldrud. Dette systemet har ikke gitt Oslo de resultatene som trengs for å oppfylle materialgjenvinningsmålene.

K +

Annonsørinnhold

Astrid Skarheim Onsum fratrer etter mindre enn syv måneder som konsernsjef i Norsk Gjenvinning. Foto: Katrine Lunke.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Michael Haraldsen der komprimerte bilvrak mandag kveld begynte å brenne. Området for komprimerte bilvrak strekker seg kun herfra og inn mot transportbåndet inn i shredderen bak ham. Foto: Dag Ole Johansen

K +

Annonsørinnhold

RESSURSUTNYTTELSE: – Kjetting er en forbruksvare i landbruk og varetransport. Alle som har kjørt langtransport med tunge vogntog vet hvor kritisk god kjetting er når forholdene er som nå. Dessverre ender mye av denne kjettingen opp som avfall. Dette må vi gjøre noe med, sier Stine Lilleseth, her sammen med Ivar Sorknes fra Telenor. Foto: Martin Fjellanger Telenor

K +

Annonsørinnhold

UTSLIPPSFRITT: Om alt går etter planen vil ikke dette anlegget slippe ut stort mer CO2 etter 2026.

K +

Annonsørinnhold

Biogjødselen skilles i fast og flytende i disse tankene før den flytende delen behandles med ozon, forteller Tom Werven.

K +

Annonsørinnhold

RETT UT: Odd Terje Døvik foran anlegget der han nå ikke slipper inn. Men Døvik bestrider sakligheten i oppsigelsen og vil ikke gi seg uten sverdslag.

K +

Annonsørinnhold

Her ruller det første toget med restavfall ut fra HRS sitt anlegg. Den såkalte malmbanen går bokstavelig talt rett gjennom miljøparken på Djupvik. Foto: Mattias Forsberg.

K +

Annonsørinnhold

NYE STØTTERDNINGER: Enova ønsker å fremskynde utviklingen mot mer ombruk i byggesektoren.

K +

Annonsørinnhold

Espen Barth Eide ledet forhandlingene i Nairobi. Han var svært fornøyd med å kunne klubbe et enstemmig vedtak om plastforhandlinger med et ambisiøst mandat. Foto: Martin Lerberg Fossum, KLD.

K +

Annonsørinnhold

FYR OG FLAMME: Harmen Dekker i European Biogas Association kan konstatere at organisasjonen han leder nå virkelig har vind i seilene.

K +

Annonsørinnhold

OPTIMIST: – Vi håper på en historisk beslutning om å sette i gang mer forpliktende innsats mot plastforurensing under årets miljøforsamling i Nairobi, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Stortinget.

K +

Annonsørinnhold

AVTALE: Avfall blir til energi hos Söderenergi. Nå skal Ragn-Sells ta seg av flyveasken fra prosessen. Foto: Söderenergi och Ragn-Sells

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet betalte ut tilskudd til 13 000 båter i 2020. Det er 3 200 flere enn i 2019.

K +

Annonsørinnhold

Nofir skal nå i gang med et nasjonalt prosjekt, delfinansiert av Handelens Miljøfond, med mål om å etablere en nasjonal returordning for gamle idrettsnett. I retur får idretten tilbud om nye idrettsnett gjenvunnet fra fiskerienes redskap. Foto: Nofir

K +

Annonsørinnhold

Slik markedsfører ReMidt sin firedunksløsning overfor abonnentene, mange av dem har i dag bare to dunker.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Arild Hermstad smiler her, men nestlederen i Miljøpartiet de Grønne er ytterst misfornøyd med at Enova ikke følger opp krystallklare stortingsvedtak. Foto: MdG.

K +

Annonsørinnhold

SIER FRA: Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet gir klar beskjed om at den strie strømmen av nytt regelverk fra EU gir direktoratet store utfordringer. Foto: Geir Mogen, Buckethaus.

K +

Annonsørinnhold

NYTT OG STORT: Hallen som rommer anlegget er på 12-1300 kvadratmeter. Her skal verdiene i skrotet jern og annet metall videreforedles til rene materialstrømmer. Selve shredderen befinner bak veggen bakerst i bildet.

K +

Annonsørinnhold

Byggavfall illustrasjon

K +

Annonsørinnhold

Her måles radioaktiviteten i det 60 år gamle slagget fra Søve gruver. Den er ikke høy nok til å ha noen vesentlig påvirkning på mennesker, men over myndighetenes grenseverdier. Foto: NND.

K +

Annonsørinnhold

Erik-Andre Sølberg skal håndtere nedstrømsløsningene for de utsorterte fraksjonene i Trøndelag.

K +

Annonsørinnhold

STORE PLANER: Verdens største anlegg for kjemisk gjenvinning av plast er planlagt i Frankrike. Foto: Eastman

K +

Annonsørinnhold

Avfallet som samlet seg opp før Eide Miljøservice måtte stenge ned sommeren 2020 ligger der fortsatt. Foto: Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

K +

Annonsørinnhold

Disse soldatfluene nyter for tiden stor tillit i det norske finansmiljøet, troen på at larvene kan bli en kortreist proteinkilde for norsk oppdrettsnæring og husdyrhold er stor.

K +

Annonsørinnhold

– Nofir har hittil konsentrert seg om innsamling og gjenvinning av kassert utstyr fra fiskeri og oppdrett. Men med støtte fra Handelens Miljøfond vil vi nå sette ombruk av redskap i system, forteller Øystein Aleksandersen, daglig leder i Nofir.

K +

Annonsørinnhold

Biogass Energi AS får sin første fyllestasjon for biogass i Aksdal i Rogaland. Planen er at den skal stå ferdig i første kvartal neste år.

K +

Annonsørinnhold

logo

K +

Annonsørinnhold

Bingsa Gjenvinning sitt avfallsanlegg og deponi ligger noen få kilometer utenfor Ålesund sentrum. Foto: Kristin Støylen.

K +

Annonsørinnhold

Siden oppstarten i 2018 har plastposekronene summert seg til 1,1 milliard kroner hos Handelens Miljøfond. Foto: Shutterstock

K +

Annonsørinnhold

I Miljødirektoratets endelige forskriftsforslag får kommunene frist til 2028 med å sørge for 50% utsortering av plastavfall.

K +

Annonsørinnhold

Blant aktørene som skal inngår i det nyetablerte returselskapet Trereturs nettverk er selskapet Smart Retur, som har spesialisert seg på ombruk og gjenvinning av paller. Her fra deres lager på Langhus, som er på 6000 kvadratmeter og har plass til 120 000 paller. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

NORSK AVTAGER: Arbor Hattfjelldal i Nordland produserer sponplater og har som langsiktig mål at 70% av råstoffet skal være returvirke.

K +

Annonsørinnhold

OPTIMIST: Daglig leder Øistein Aleksandersen tror innsamlingen av de neste 50 000 tonnene med fiske- og oppdrettsutstyr vil gå betydelig raskere enn de første. Foto: Tanja Midthun.

K +

Annonsørinnhold

Astrid Skarheim Onsum fratrer etter mindre enn syv måneder som konsernsjef i Norsk Gjenvinning. Foto: Katrine Lunke.

K +

Annonsørinnhold

LYDHØR: Statsminister Jonas Gahr Støre lytter til budskapene fra Lindums direktør Pål Smits, mens næringsminister Jan Christian Vestre noterer flittig. Til venstre for ham Lindums forskningsleder Thomas Hartnik. Det hele foregår inne i selskapet Vow sitt pilotanlegg, som nå tester produksjon av biokull fra ulike avfallsfraksjoner.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

figur-1-utvikling-i-avfallsmengder kopi

K +

Annonsørinnhold

SKJERPEDE REGLER: Det reviderte regelverket skal sikre bedre kontroll med avfall som krysser landegrenser og gjøre avfallsbehandlingen mer bærekraftig

K +

Annonsørinnhold

FULL FYR: Det brant friskt i den nær 150 meter lange produksjonshallen hos Franzefoss torsdag ettermiddag. Men et stort oppbud fra brannvesenet fikk kontroll og mye av anlegget slapp uskadd fra det. Foto: Franzefoss.

K +

Annonsørinnhold

KARBON: Biokull er karbon fra atmosfæren bundet i en fast, porøs og stabil form som har mange bruksegenskaper.

K +

Annonsørinnhold

FORSKER: Treavfall er en heterogen fraksjon. Lone Ross jobber med å få oversikt over både mengder og kvaliteter, og fortalte om det på Bioenergidagene.

K +

Annonsørinnhold

NHP-nettverkets leder Gunnar Grini er glad for å kunne invitere til en ny Byggavfallskonferanse i mars, denne gang i Næringslivets Hus på Majorstua.

K +

Annonsørinnhold

Klemetsrudanlegget

K +

Annonsørinnhold

Juridisk utredningsleder Heidi Margareth Johansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte de nye reglene på Farlig avfallskonferansen.

K +

Annonsørinnhold

Regjeringen Støre tiltrådte 14. oktober og har dermed hatt drøye tre uker på seg til å gjøre endringer i statsbudsjettet. Det var i hvert fall ikke nok til å gjøre noe med CO₂-avgiften på avfallsforbrenning.

K +

Annonsørinnhold

Oslo har det klart høyeste renovasjonsgebyret, men ligger også klart på topp i åpningstid på sine gjenvinningsstasjoner, som her på Haraldrud.

K +

Annonsørinnhold

Thomas Nilsen fra KLP Skadeforsikring rettet en solid pekefinger mot avfallsbransjen og lovte betydelig økning av forsikringspremiene.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

FORNØYD: Logistikkansvarlig Daniel Stavsøien er glad for at BiR i Rådalen nå kan ta hånd om interntransporten selv – ved hjelp av egenprodusert el.

K +

Annonsørinnhold

RUNDBALLER: Slike baller inneholder vanligvis – som her – konservert dyrefôr, men også 
avfall kan pakkes inn på denne måten. For transport og mellomlagring, vel å merke. Ikke som en endelig løsning. Og ikke for å dekke over miljøgifter.

K +

Annonsørinnhold

SIRKULÆR LØSNING: Den nye type strekkfilm er utviklet av 100 prosent gjenvunnet råvare. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

Barth Eide på Slottsplassen

K +

Annonsørinnhold

SKUFFET: Budsjettet har ikke overgått noen forventninger fra vårt ståsted, konkluderte Cecilie Lind og Kåre Fostervold.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Thomas Gundersen i Fieldata (t.v.) ser fram til å jobbe sammen med Rolf Ovesen i Namdal Ressurs med å få fart på digitaliseringen av renovasjonsbransjen. Foto: Bjørn Tore Næss, Namdalsavisa/NT24.

K +

Annonsørinnhold

NULL METER: Deltager Line Diana Blytt fra Norwaste og den utrettelige utstiller Bjørn Bu er fornøyd med at metersgrensen er opphevet

K +

Annonsørinnhold

Her måles radioaktiviteten i det 60 år gamle slagget fra Søve gruver. Den er ikke høy nok til å ha noen vesentlig påvirkning på mennesker, men over myndighetenes grenseverdier. Foto: NND.

K +

Annonsørinnhold

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen

K +

Annonsørinnhold

Pål Smits har ledet Lindum as siden oppstarten i 1997 og kan konstatere at bedriften er et attraktivt oppkjøpsobjekt.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

Bildet viser ni av 27 produkter Miljødirektoratet kontrollerte. Foto Miljødirektoratet

K +

Annonsørinnhold

Næringsminister Iselin Nybø står sammen med t.v. forskningssjef Lone Ross, NIBIO, som vil koordinere forskningsdelen circWOOD, og t.h. Kristine Nore, OMTRE, som blir prosjektleder for sirkTRE. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

K +

Annonsørinnhold

Salget av Glasopor gjør at direktør Per Annar Lilleng i Sirkel Materialgjenvinning as kan konsentrere seg om best mulig gjenvinning av det han holder i venstre hånd. Foto: Redink.

K +

Annonsørinnhold

I løpet av høsten skal et nytt lager- og logistikkbygg for stå ferdig hos bedriften Lilleseth kjetting på Skarnes i Sør-Odal. Detaljene i returordningen er foreløpig ikke helt på plass. Bildet er fra bedriftens 70-årsmarkering i 2017. Markedssjef Stine Lilleseth nr to fra høyre. Foto: Lilleseth kjetting

K +

Annonsørinnhold

Tall fra Infinitum viser at det ble pantet over 585 millioner flasker i Norge i 2020

K +

Annonsørinnhold

OVERFOKUSERT: Direktør Cecilie Lind i Avfall Norge mente problemet med forsøpling og manglende gjenvinning av plastemballasje får mer oppmerksomhet enn det fortjener. Men hun kom likevel med åtte råd om hvordan vi skal løse det.

K +

Annonsørinnhold

Veilederen er et verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer.

K +

Annonsørinnhold

Både bistandsminister Dag-Inge Ulstein, statsministeren og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn hadde tatt turen til Vindenes på Sotra for å lansere regjeringens plaststrategi.

K +

Annonsørinnhold

FEMÅRINGER: Fra venstre mot høyre Sverre Valde, Guro K. Milli-Solheim, Mirja Ottesen, Eirik Wormstrand og Kristin Runde. Foto: Line Schibstad.

K +

Annonsørinnhold

Røykutviklingen var voldsom etter eksplosjonen ved Returkraft 24. juni. Og hendelsen vil ha konsekvenser et år fram i tid. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.

K +

Annonsørinnhold

Det er plastforurensningen i havet som er bakgrunnen for SUP-direktivet og fra og med 1. oktober skal produkter som inneholder plast utstyres med tydelig merking som skal fortelle hvilken fare de utgjør.

K +

Annonsørinnhold

Ved å tilføre ekstremt sterke magnetiske krefter, kan man nå hente ut små og svakt magnetiske partikler, som blant annet gull og sølv. Foto: Patrik Olsson

K +

Annonsørinnhold

Både eksporten og behandlingen av avfallstrevirke har økt for Geminor. Økningen kommer i de utenlandske markedene, og nå jobber selskapet for å få en felles europeisk kvalitetsstandard for avfallstrevirke. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

Regjeringens nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi har kommet.

K +

Annonsørinnhold

Hundre timer kurs og en teoretisk eksamen er tilbakelagt for denne gjengen. Nå står praktisk prøve for tur, før yrkestittelen gjenvinningsoperatør kan tas i bruk. F.v. Bjørn Rosenberg (kursholder og foreleser fra Østlandske Gjenvinning), Kai Haug, Renè Teigland-Olsen, Inga Sørensen (daglig leder i SOR IKS), Andreas Bolsrud-Seilfaldet, Ivan Matsson Nyborg, Slawomir Rogozinski, Nina Meiningen, Przemyslaw Tomasz Rogozinski (Dominic), Monica Syversen, Jo-Inge Strand, Roar Lund

K +

Annonsørinnhold

En opplagt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram strategien på Herøya, med Rafnes i bakgrunnen.

K +

Annonsørinnhold

NY NESTLEDER: Egil Lorentzen (60) erstatter sin tidligere sjef Erik Osmundsen som nestleder i Avfall Norges styre.

K +

Annonsørinnhold

Kommunikasjonssjef Arnt Erik Pedersen i IRIS Salten takket begeistret for prisen foran to ørneskulpturer som pryder Miljøtorg Vikan.

K +

Annonsørinnhold

Stine Helgeland skal lede LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning fra 1. september. Foto: Marianne Heggenhougen

K +

Annonsørinnhold

Cecilie Lind og Mona Nordhammer Sæther i Avfall Norge ledet den digitale Årskonferansen med stø hånd.

K +

Annonsørinnhold

Catarina Frostad i Clean Sea Solutions har nettopp overrakt styringsenheten til den søppelsamlende dronen til overingeniør Edvin Kongsten Wibetoe i Oslo Havn KF.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet betalte ut tilskudd til 13 000 båter i 2020. Det er 3 200 flere enn i 2019.

K +

Annonsørinnhold

Lokalpolitikerne i Holmestrand bøyde ikke av for press fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Saken om forlengelse av deponeringen på Langøya går nå til Kommunal- og distriktsdepartementet. 
FOTO: ESPEN BRAATA

K +

Annonsørinnhold

Det er forskjell på kravene til omsetning og salg av byggevarene og kravene til bruk av byggevarer i byggverk. I den nye veiviseren beskrives kravene til omsetning og salg.

K +

Annonsørinnhold

EIER: Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund vil samle kommunens avfallsaktivitet i et selskap.

K +

Annonsørinnhold

Pippip Ferner ble tildelt Gullklypa i forbindelse med Hold Norge Rent-konferansen 2021. Foto Christine Istad

K +

Annonsørinnhold

Aluminiumsboksene fra Infinitums sorteringsanlegg i Fetsund skal nå sendes til England og Tyskland for gjenvinning til nye bokser.

K +

Annonsørinnhold

Johannes Schill og Sammy-Sebastian Tawakkoli har sammen etablert handelsplattformen Atomler for gjenvunnet plastråvare. Foto Atomler/Recycling

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Arve Ofstad er 50 år og fra Øygarden utenfor Bergen, der han fortsatt har bopel.

K +

Annonsørinnhold

Det bare to år gamle biogassanlegget ved Högbytorp nordvest for Stockholm får ny eier fra 1. juni, dersom myndighetene godkjenner St1 sitt oppkjøp. Med en oppgitt produksjon på 60 Gwh årlig er anlegget blant de største i Sverige. Foto: Apelöga.

K +

Annonsørinnhold

SLÅR SEG SAMMEN: Om de to selskapene er små, så er det kjente fjes i avfallsbransjen som nå søker sammen. Adm. dir, Sonja Rytter i ERP Norge har arbeidet 12 år på Lindum og tre år i Ragn-Sells før hun begynte i ERP Norge for fire år siden.
Thor Christian Wiik Svendsen har holdt på med EE-avfall siden 90-tallet, og arbeidet både i Elretur, ERP, Elkjøp, Recipo og Norsirk før han altså startet eget selskap i 2018.

K +

Annonsørinnhold

GJENBRUK: Fra 1925 til 2020 gjorde treverket nytte som låve i Nord-Odal. I løpet av 2021 bygger elever ved Skarnes videregående skole boligmoduler av det.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt på 100.000 kroner dersom de ikke får rapporten fra Norsk Gjenvinning i Porsgrunn innen fristen.

K +

Annonsørinnhold

VOKSER: Om et års tid vil Ecopro i Verdal sette i drift en ny råtnetank som vil mer enn fordoble kapasiteten på utråtning.

K +

Annonsørinnhold

AND THE WINNER IS: Skiftleder Vegard Dahle ved sorteringsanlegget har fisket opp vinnerposen fra matavfallskontaineren og overlater den til ROAF-direktør Synnøve Bjørke.

K +

Annonsørinnhold

«I tråd med Quantafuel's visjon om å bli verdens viktigste bidragsyter til bærekraftig håndtering av plastavfall, er vi nå klare til å rulle ut teknologi og anlegg i hele Europa», skriver Quantauel og illustrerer Prosjekt Esbjerg slik.

K +

Annonsørinnhold

STOLT: Bærekraftsansvarlig Johanne Kjuus i Orkla Foods var glad for anerkjennelsen av sitt utrettelige arbeid for mer gjenvinnbar emballasje.

K +

Annonsørinnhold

Avfallsfyllingen i Botkyrka utenfor Stockholm begynte å brenne i november og brant i månedsvis. Nå er det fare for at det samme kan skje i Laxå. Foto: Alexander Mahmoud

K +

Annonsørinnhold

Seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet og hennes kolleger har gjort unna første runde med vurderinger av det utvidete produsentansvaret. Foto: Johs. Bjørndal

K +

Annonsørinnhold

SELVPLUKK: En god del EE-avfall har forsvunnet ut av systemet på grunn av skjødesløs oppbevaring hos forhandlere. Men nå har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til en ny og strengere forskrift som gjør slik oppbevaring forbudt.

K +

Annonsørinnhold

Forbudet mot engangsplast kan medføre at bruken av slike plastartikler reduseres med 1,9 milliarder enheter eller 3.600 tonn årlig i Norge.

K +

Annonsørinnhold

POSELODD: Om innbyggerne i ROAF-kommunene sørger for at matavfallet havner i den grønne posen og skriver navn og nummer på den, har de muligheten til å vinne gavekort på dagligvarer.

K +

Annonsørinnhold

BEWi har lyktes med et gjennombrudd i produksjon av et nytt EPS-produkt i 100 prosent resirkulert byggemateriale.
FOTO: BEWI INSULATION

K +

Annonsørinnhold

REKORDÅR: Etter to magre år for Nofir ble 2020 et rekordår for innsamling og gjenvinning av oppdrettsnøter og annen fiskeredskap. Men daglig leder Øistein Aleksandersen forteller at strengere regler for eksport av plast skaper mye ekstraarbeid. Foto: Nofir.

K +

Annonsørinnhold

Diplom-Is beholder svart som farge på sin emballasje til Royal is. Men det skjer altså ved hjelp av et fargestoff som gjør boksene sorterbare.

K +

Annonsørinnhold

Av det uorganiske farlige avfallet som importeres til Norge er flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg den største fraksjonen.

K +

Annonsørinnhold

– Dessverre er det slik at mange gode hensikter og ønsker blir til elendig politikk, og sånn ser det ut som det går med PEF for tekstiler også, sa Ingun Grimstad Klepp.

K +

Annonsørinnhold

DÅRLIG LØSNING: Hundeposer av nedbrytbar plast er ikke noen god idè, ifølge forskerne som nylig har avlevert en rapport til EU-kommisjonen.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

DÅRLIG BETALT: I de nye avtalene aksepterer Grønt Punkt Norge også emballasjeplast samlet inn i fargede poser, men betaler langt dårligere for den enn for plast samlet inn i klare sekker.

K +

Annonsørinnhold

ERFAREN: Rune Moen har plukket fra hverandre og satt sammen utallige elektriske og elektroniske artikler i sin yrkeskarriere.

K +

Annonsørinnhold

Trygve Slagsvold Vedum lover her dyrt og hellig at han skal gjøre det han kan for å redusere kastingen av fullt brukbare kontormøbler.

K +

Annonsørinnhold

Vedum holdt ord

De nye reglene vil gjøre det svært vanskelig å hente ut innlevert EE-avfall uten godkjenning.

K +

Annonsørinnhold

For å få slukket den siste brannen hos Østbø i Rana måtte avfallet spres utover gulvet ved hjelp av maskiner. Foto: Trond Jøran Pedersen.

K +

Annonsørinnhold

BioBag har levert nedbrytbare matavfallsposer til norske avfallsselskapet i mer enn 20 år. Eierskiftet kommer ikke til å endre på det.

K +

Annonsørinnhold

Siden 2017 har Looping leid ut kvalitetsemballasje. Selskapet vasker og reparerer emballasjen før den leies ut igjen. Lang levetid er nøkkelen. Målet er lavere ressursbruk og mindre avfall. Foto: Looping.

K +

Annonsørinnhold

Foruten klima- og miljøministeren og statsministeren fikk koalisjonspartnernes partiledere være med da Klimaplan 2021-30 ble presentert fredag 8. januar.

K +

Annonsørinnhold

Strandrydding

K +

Annonsørinnhold

Det har gått tregt med nyetableringer på Follum ved Hønefoss etter at Norske Skog la ned papirproduksjonen der i 2012. Men nå er det godt håp om at det etableres produksjon av biokull på området.

K +

Annonsørinnhold

Ingen synlige tegn til opprydning da Fylkesmannen var på befaring i oktober 2019. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

EE-avfall Stock

K +

Annonsørinnhold

KLAR FOR NOE NYTT: Erik Osmundsen synes ni år som konsernsjef i Norsk Gjenvinning holder og vil nå heller drive med noe han ikke kan fra før.

K +

Annonsørinnhold

POSITIV: Hans Petter Karlsen leder 720 ansatte i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune. Han mener det er fornuftig av departementet å gå en runde til med den sirkulære strategien.

K +

Annonsørinnhold

SKIFTER HATT: Erik Osmundsen vil til sommeren fratre som konsernsjef i Norsk Gjenvinning for å gå inn i rollen som styreleder.

K +

Annonsørinnhold

Birgitta Losman har utredet produsentansvar for tekstiler i Sverige. Hun er "hållbarhetsstrateg" ved Högskolan i Borås og tidligere regionråd for Miljøpartiet i Västra Götaland. Hun overleverer utredningen til sin partifelle Isabella Lövin 10. desember.

K +

Annonsørinnhold

TALSMANN: Jofri Lunde er næringspolitisk sjef for NHO Transport. Hun er kritisk til at virkemidlene for å velge biodrivstoff blir borte. Foto: Eva Storm Hanssen

K +

Annonsørinnhold

Sirkel Glass / Sirkel Glassgjenvinning. Gjenvinn & Vinn i Trondheim. Foto: Ellen Lundring, TRV.

K +

Annonsørinnhold

Illustrasjonen viser kilder til EE-avfall som eksporteres ulovlig fra Norge, og hvilke veier avfallet tar før det ender opp i land utenfor Europa. Illustrasjon: Melkeveien/Miljødirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

STØRST PÅ FARLIG AVFALL: Det ble i fjor tatt imot 34 000 tonn farlig avfall ved 11 av landets forbrenningsanlegg. Nær halvparten av denne mengden havnet hos Returkraft, som har enerett på det som samles inn på eierkommunenes gjenvinningsstasjoner. Foto: Jon-Petter Thorsen, Aptum.

K +

Annonsørinnhold

DOBLER: Med dypvannskai og Norske Skog som nabo har Biokraft en strategisk plassering på Fiborgtangen på Skogn. Her får selskapet biprodukter fra industrien og båttransportert råstoff fra oppdrettsnæringen. Foto: Biokraft.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

FRA GASS TIL FAST STOFF: Slik skisseres produksjonsprosessen av karbon nanofiber som i følge Bergen Carbon Solutions er lettere enn plastikk, sterkere enn stål og leder strøm bedre enn kobber.

K +

Annonsørinnhold

Unik gjenvinningskalkulator er lansert

K +

Annonsørinnhold

Leif-Magne Hjelseng fikk beskjed om å rydde pulten kjapt. Men ingen får vite hvorfor.

K +

Annonsørinnhold

FOR LITE KUNDER: Mjøsanlegget produserer biogass basert på matavfall fra nesten alle innbyggerne på indre Østlandet. Men lokale buss-selskaper har ikke villet prioritere biogass fra anlegget i sine anbud.

K +

Annonsørinnhold

Johannes-crop-1100x847

K +

Annonsørinnhold

God stemning i "studio" etter valgene på Avfall Norges ekstraordinære generalforsamling. Synnøve Bjørkes første oppgave ble en hjertelig avtakking av forgjengeren Berit Pettersen.

K +

Annonsørinnhold

Omsetning av biodrivstoff siste 5 år. Avansert biodrivstoff markert med orange farge.

K +

Annonsørinnhold

GIR IKKE OPP: Jannicke Gerner Bjerkås er tross alt glad for at regjeringen har konkretisert sin støtte, og sier de vil jobbe hardt for å skaffe resten av midlene. – Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, sier hun.

K +

Annonsørinnhold

Det er plass til mer farlig avfall på Langøya, men da må det ordinære avfallet vike.

K +

Annonsørinnhold

Sjefingeniør Arne Lærdal i DSB har vært med i prosjektgruppa som har planlagt høstens tilsynsaksjon, sammen med andre kolleger i DSB, Miljødirektoratet og fem brannvesen. 
Han tror det blir en god tilsynsaksjon.

K +

Annonsørinnhold

Sirkel Glass - Metallgjenvinning. sirkel.no.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

STRANDRYDDING I SKAUEN: Klima- og miljøminister kan konstatere at vind og springflo har bragt store mengder isopor og annen plast langt inn på land på Jeløya.

K +

Annonsørinnhold

Quantafuel har kjøpt seg inn i bedriften Replast i Kristiansund. Her skal det bli et kombinert anlegg for mekanisk og kjemisk plastgjenvinning. Foto: Quantafuel

K +

Annonsørinnhold

Prosjektlederne Hildegunn Iversen, LOOP (t.v.) og Mona Sæther, Avfall Norge kan med tilfredshet konstatere at de nye symbolene nå er på plass på viktige TINE-produkter.

K +

Annonsørinnhold

Naboene måtte holde seg inne og lukke dører og vinduer da røyken veltet ut fra deponiet på Fitjar. Foto: SIM

K +

Annonsørinnhold

Anders Magnus Løken, director i Deloitte, presenterte potensialer og barrièrer for overgang til sirkulær økonomi på Avfall Norges Sirkulær21-konferanse. Snart kommer også en rapport om virkemidler.

K +

Annonsørinnhold

Forside EE-rapport

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

Ralf Schopwinkel (t.h.) i Geminor skal forsyne Quantafuels anlegg i Skive med plastavfall. Product manager Idar Alvestad presenterte opplegget pa Norwaste sin ettars-markering i juni.

K +

Annonsørinnhold

Det blir ingen fullskala CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud dersom rådene fra den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) blir lagt til grunn.

K +

Annonsørinnhold

Nancy Strand overlater i direktørstolen Avfall Norge til Cecilie Lind 1. august, men fortsetter i organisasjonen.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Nancy Strand har endelig fått marsjordre fra styret, om å iverksette en prosess som skal munne ut i et nytt navn for Avfall Norge.

K +

Annonsørinnhold

Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.

K +

Annonsørinnhold

Fabrikksjef Torben Beck foran anlegget som skal stå for gjenvinning av praktisk talt alle plastflaskene som kommer inn gjennom det norske pantesystemet.

K +

Annonsørinnhold

For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, Miljødirektoratet oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene.

K +

Annonsørinnhold

Produktsjef for rundballeplast i Felleskjøpet, Jan Håvard Kingsrød, viser at plast fra 50-60 rundballer blir komprimerer til en 80 kilos firkant med emballasjepressa.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge må nå gå til det sure skritt å si opp avtaler om mottak av plast fra en del kommuner – for å spare penger.

K +

Annonsørinnhold

Etterspørselen etter gjenvunnet plast er påvirket av COVID-19-pandemien, og produksjonen bremses nå kraftig ned.

K +

Annonsørinnhold