Nyheter

 • Alle
 • Annet
 • Annonsørinnhold
 • Avfallspolitikk
 • BA-avfall
 • Debatt
 • Farlig avfall
 • Forsøpling
 • Gjenvinning
 • Innsamling
 • Leder
 • Ombruk
 • Premium
 • Utlandet
 • Våtorganisk
FORSKER: Treavfall er en heterogen fraksjon. Lone Ross jobber med å få oversikt over både mengder og kvaliteter, og fortalte om det på Bioenergidagene.

K +

Annonsørinnhold

NHP-nettverkets leder Gunnar Grini er glad for å kunne invitere til en ny Byggavfallskonferanse i mars, denne gang i Næringslivets Hus på Majorstua.

K +

Annonsørinnhold

Klemetsrudanlegget

K +

Annonsørinnhold

Juridisk utredningsleder Heidi Margareth Johansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte de nye reglene på Farlig avfallskonferansen.

K +

Annonsørinnhold

Regjeringen Støre tiltrådte 14. oktober og har dermed hatt drøye tre uker på seg til å gjøre endringer i statsbudsjettet. Det var i hvert fall ikke nok til å gjøre noe med CO₂-avgiften på avfallsforbrenning.

K +

Annonsørinnhold

Oslo har det klart høyeste renovasjonsgebyret, men ligger også klart på topp i åpningstid på sine gjenvinningsstasjoner, som her på Haraldrud.

K +

Annonsørinnhold

Thomas Nilsen fra KLP Skadeforsikring rettet en solid pekefinger mot avfallsbransjen og lovte betydelig økning av forsikringspremiene.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

FORNØYD: Logistikkansvarlig Daniel Stavsøien er glad for at BiR i Rådalen nå kan ta hånd om interntransporten selv – ved hjelp av egenprodusert el.

K +

Annonsørinnhold

RUNDBALLER: Slike baller inneholder vanligvis – som her – konservert dyrefôr, men også 
avfall kan pakkes inn på denne måten. For transport og mellomlagring, vel å merke. Ikke som en endelig løsning. Og ikke for å dekke over miljøgifter.

K +

Annonsørinnhold

SIRKULÆR LØSNING: Den nye type strekkfilm er utviklet av 100 prosent gjenvunnet råvare. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

Barth Eide på Slottsplassen

K +

Annonsørinnhold

SKUFFET: Budsjettet har ikke overgått noen forventninger fra vårt ståsted, konkluderte Cecilie Lind og Kåre Fostervold.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Thomas Gundersen i Fieldata (t.v.) ser fram til å jobbe sammen med Rolf Ovesen i Namdal Ressurs med å få fart på digitaliseringen av renovasjonsbransjen. Foto: Bjørn Tore Næss, Namdalsavisa/NT24.

K +

Annonsørinnhold

NULL METER: Deltager Line Diana Blytt fra Norwaste og den utrettelige utstiller Bjørn Bu er fornøyd med at metersgrensen er opphevet

K +

Annonsørinnhold

MÅLING: Slagget etter gruvevirksomheten har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres. Foto: NND.

K +

Annonsørinnhold

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen

K +

Annonsørinnhold

Pål Smits har ledet Lindum as siden oppstarten i 1997 og kan konstatere at bedriften er et attraktivt oppkjøpsobjekt.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

Bildet viser ni av 27 produkter Miljødirektoratet kontrollerte. Foto Miljødirektoratet

K +

Annonsørinnhold

Næringsminister Iselin Nybø står sammen med t.v. forskningssjef Lone Ross, NIBIO, som vil koordinere forskningsdelen circWOOD, og t.h. Kristine Nore, OMTRE, som blir prosjektleder for sirkTRE. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

K +

Annonsørinnhold

Salget av Glasopor gjør at direktør Per Annar Lilleng i Sirkel Materialgjenvinning as kan konsentrere seg om best mulig gjenvinning av det han holder i venstre hånd. Foto: Redink.

K +

Annonsørinnhold

I løpet av høsten skal et nytt lager- og logistikkbygg for stå ferdig hos bedriften Lilleseth kjetting på Skarnes i Sør-Odal. Detaljene i returordningen er foreløpig ikke helt på plass. Bildet er fra bedriftens 70-årsmarkering i 2017. Markedssjef Stine Lilleseth nr to fra høyre. Foto: Lilleseth kjetting

K +

Annonsørinnhold

Tall fra Infinitum viser at det ble pantet over 585 millioner flasker i Norge i 2020

K +

Annonsørinnhold

OVERFOKUSERT: Direktør Cecilie Lind i Avfall Norge mente problemet med forsøpling og manglende gjenvinning av plastemballasje får mer oppmerksomhet enn det fortjener. Men hun kom likevel med åtte råd om hvordan vi skal løse det.

K +

Annonsørinnhold

Veilederen er et verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer.

K +

Annonsørinnhold

Både bistandsminister Dag-Inge Ulstein, statsministeren og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn hadde tatt turen til Vindenes på Sotra for å lansere regjeringens plaststrategi.

K +

Annonsørinnhold

FEMÅRINGER: Fra venstre mot høyre Sverre Valde, Guro K. Milli-Solheim, Mirja Ottesen, Eirik Wormstrand og Kristin Runde. Foto: Line Schibstad.

K +

Annonsørinnhold

Røykutviklingen var voldsom etter eksplosjonen ved Returkraft 24. juni. Og hendelsen vil ha konsekvenser et år fram i tid. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.

K +

Annonsørinnhold

Det er plastforurensningen i havet som er bakgrunnen for SUP-direktivet og fra og med 1. oktober skal produkter som inneholder plast utstyres med tydelig merking som skal fortelle hvilken fare de utgjør.

K +

Annonsørinnhold

Ved å tilføre ekstremt sterke magnetiske krefter, kan man nå hente ut små og svakt magnetiske partikler, som blant annet gull og sølv. Foto: Patrik Olsson

K +

Annonsørinnhold

Både eksporten og behandlingen av avfallstrevirke har økt for Geminor. Økningen kommer i de utenlandske markedene, og nå jobber selskapet for å få en felles europeisk kvalitetsstandard for avfallstrevirke. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

Regjeringens nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi har kommet.

K +

Annonsørinnhold

Hundre timer kurs og en teoretisk eksamen er tilbakelagt for denne gjengen. Nå står praktisk prøve for tur, før yrkestittelen gjenvinningsoperatør kan tas i bruk. F.v. Bjørn Rosenberg (kursholder og foreleser fra Østlandske Gjenvinning), Kai Haug, Renè Teigland-Olsen, Inga Sørensen (daglig leder i SOR IKS), Andreas Bolsrud-Seilfaldet, Ivan Matsson Nyborg, Slawomir Rogozinski, Nina Meiningen, Przemyslaw Tomasz Rogozinski (Dominic), Monica Syversen, Jo-Inge Strand, Roar Lund

K +

Annonsørinnhold

En opplagt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram strategien på Herøya, med Rafnes i bakgrunnen.

K +

Annonsørinnhold

NY NESTLEDER: Egil Lorentzen (60) erstatter sin tidligere sjef Erik Osmundsen som nestleder i Avfall Norges styre.

K +

Annonsørinnhold

Kommunikasjonssjef Arnt Erik Pedersen i IRIS Salten takket begeistret for prisen foran to ørneskulpturer som pryder Miljøtorg Vikan.

K +

Annonsørinnhold

Stine Helgeland skal lede LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning fra 1. september. Foto: Marianne Heggenhougen

K +

Annonsørinnhold

Cecilie Lind og Mona Nordhammer Sæther i Avfall Norge ledet den digitale Årskonferansen med stø hånd.

K +

Annonsørinnhold

Catarina Frostad i Clean Sea Solutions har nettopp overrakt styringsenheten til den søppelsamlende dronen til overingeniør Edvin Kongsten Wibetoe i Oslo Havn KF.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet betalte ut tilskudd til 13 000 båter i 2020. Det er 3 200 flere enn i 2019.

K +

Annonsørinnhold

PLASS TIL MER: Ved å øke fyllingshøyden i Sydbruddet kan Langøya ta imot farlig avfall hele dette tiåret. Hvis miljømyndighetene gir tillatelse…
FOTO: ESPEN BRAATA

K +

Annonsørinnhold

Det er forskjell på kravene til omsetning og salg av byggevarene og kravene til bruk av byggevarer i byggverk. I den nye veiviseren beskrives kravene til omsetning og salg.

K +

Annonsørinnhold

EIER: Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund vil samle kommunens avfallsaktivitet i et selskap.

K +

Annonsørinnhold

Pippip Ferner ble tildelt Gullklypa i forbindelse med Hold Norge Rent-konferansen 2021. Foto Christine Istad

K +

Annonsørinnhold

Aluminiumsboksene fra Infinitums sorteringsanlegg i Fetsund skal nå sendes til England og Tyskland for gjenvinning til nye bokser.

K +

Annonsørinnhold

Johannes Schill og Sammy-Sebastian Tawakkoli har sammen etablert handelsplattformen Atomler for gjenvunnet plastråvare. Foto Atomler/Recycling

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Arve Ofstad er 50 år og fra Øygarden utenfor Bergen, der han fortsatt har bopel.

K +

Annonsørinnhold

Det bare to år gamle biogassanlegget ved Högbytorp nordvest for Stockholm får ny eier fra 1. juni, dersom myndighetene godkjenner St1 sitt oppkjøp. Med en oppgitt produksjon på 60 Gwh årlig er anlegget blant de største i Sverige. Foto: Apelöga.

K +

Annonsørinnhold

SLÅR SEG SAMMEN: Om de to selskapene er små, så er det kjente fjes i avfallsbransjen som nå søker sammen. Adm. dir, Sonja Rytter i ERP Norge har arbeidet 12 år på Lindum og tre år i Ragn-Sells før hun begynte i ERP Norge for fire år siden.
Thor Christian Wiik Svendsen har holdt på med EE-avfall siden 90-tallet, og arbeidet både i Elretur, ERP, Elkjøp, Recipo og Norsirk før han altså startet eget selskap i 2018.

K +

Annonsørinnhold

GJENBRUK: Fra 1925 til 2020 gjorde treverket nytte som låve i Nord-Odal. I løpet av 2021 bygger elever ved Skarnes videregående skole boligmoduler av det.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt på 100.000 kroner dersom de ikke får rapporten fra Norsk Gjenvinning i Porsgrunn innen fristen.

K +

Annonsørinnhold

VOKSER: Om et års tid vil Ecopro i Verdal sette i drift en ny råtnetank som vil mer enn fordoble kapasiteten på utråtning.

K +

Annonsørinnhold

AND THE WINNER IS: Skiftleder Vegard Dahle ved sorteringsanlegget har fisket opp vinnerposen fra matavfallskontaineren og overlater den til ROAF-direktør Synnøve Bjørke.

K +

Annonsørinnhold

«I tråd med Quantafuel's visjon om å bli verdens viktigste bidragsyter til bærekraftig håndtering av plastavfall, er vi nå klare til å rulle ut teknologi og anlegg i hele Europa», skriver Quantauel og illustrerer Prosjekt Esbjerg slik.

K +

Annonsørinnhold

STOLT: Bærekraftsansvarlig Johanne Kjuus i Orkla Foods var glad for anerkjennelsen av sitt utrettelige arbeid for mer gjenvinnbar emballasje.

K +

Annonsørinnhold

Avfallsfyllingen i Botkyrka utenfor Stockholm begynte å brenne i november og brant i månedsvis. Nå er det fare for at det samme kan skje i Laxå. Foto: Alexander Mahmoud

K +

Annonsørinnhold

Seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet og hennes kolleger har gjort unna første runde med vurderinger av det utvidete produsentansvaret. Foto: Johs. Bjørndal

K +

Annonsørinnhold

SELVPLUKK: En god del EE-avfall har forsvunnet ut av systemet på grunn av skjødesløs oppbevaring hos forhandlere. Men nå har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til en ny og strengere forskrift som gjør slik oppbevaring forbudt.

K +

Annonsørinnhold

Forbudet mot engangsplast kan medføre at bruken av slike plastartikler reduseres med 1,9 milliarder enheter eller 3.600 tonn årlig i Norge.

K +

Annonsørinnhold

POSELODD: Om innbyggerne i ROAF-kommunene sørger for at matavfallet havner i den grønne posen og skriver navn og nummer på den, har de muligheten til å vinne gavekort på dagligvarer.

K +

Annonsørinnhold

BEWi har lyktes med et gjennombrudd i produksjon av et nytt EPS-produkt i 100 prosent resirkulert byggemateriale.
FOTO: BEWI INSULATION

K +

Annonsørinnhold

REKORDÅR: Etter to magre år for Nofir ble 2020 et rekordår for innsamling og gjenvinning av oppdrettsnøter og annen fiskeredskap. Men daglig leder Øistein Aleksandersen forteller at strengere regler for eksport av plast skaper mye ekstraarbeid. Foto: Nofir.

K +

Annonsørinnhold

Diplom-Is beholder svart som farge på sin emballasje til Royal is. Men det skjer altså ved hjelp av et fargestoff som gjør boksene sorterbare.

K +

Annonsørinnhold

Av det uorganiske farlige avfallet som importeres til Norge er flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg den største fraksjonen.

K +

Annonsørinnhold

– Dessverre er det slik at mange gode hensikter og ønsker blir til elendig politikk, og sånn ser det ut som det går med PEF for tekstiler også, sa Ingun Grimstad Klepp.

K +

Annonsørinnhold

DÅRLIG LØSNING: Hundeposer av nedbrytbar plast er ikke noen god idè, ifølge forskerne som nylig har avlevert en rapport til EU-kommisjonen.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

DÅRLIG BETALT: I de nye avtalene aksepterer Grønt Punkt Norge også emballasjeplast samlet inn i fargede poser, men betaler langt dårligere for den enn for plast samlet inn i klare sekker.

K +

Annonsørinnhold

ERFAREN: Rune Moen har plukket fra hverandre og satt sammen utallige elektriske og elektroniske artikler i sin yrkeskarriere.

K +

Annonsørinnhold

Trygve Slagsvold Vedum lover her dyrt og hellig at han skal gjøre det han kan for å redusere kastingen av fullt brukbare kontormøbler.

K +

Annonsørinnhold

Vedum holdt ord

De nye reglene vil gjøre det svært vanskelig å hente ut innlevert EE-avfall uten godkjenning.

K +

Annonsørinnhold

For å få slukket den siste brannen hos Østbø i Rana måtte avfallet spres utover gulvet ved hjelp av maskiner. Foto: Trond Jøran Pedersen.

K +

Annonsørinnhold

BioBag har levert nedbrytbare matavfallsposer til norske avfallsselskapet i mer enn 20 år. Eierskiftet kommer ikke til å endre på det.

K +

Annonsørinnhold

Siden 2017 har Looping leid ut kvalitetsemballasje. Selskapet vasker og reparerer emballasjen før den leies ut igjen. Lang levetid er nøkkelen. Målet er lavere ressursbruk og mindre avfall. Foto: Looping.

K +

Annonsørinnhold

Foruten klima- og miljøministeren og statsministeren fikk koalisjonspartnernes partiledere være med da Klimaplan 2021-30 ble presentert fredag 8. januar.

K +

Annonsørinnhold

Strandrydding

K +

Annonsørinnhold

Det har gått tregt med nyetableringer på Follum ved Hønefoss etter at Norske Skog la ned papirproduksjonen der i 2012. Men nå er det godt håp om at det etableres produksjon av biokull på området.

K +

Annonsørinnhold

Ingen synlige tegn til opprydning da Fylkesmannen var på befaring i oktober 2019. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

EE-avfall Stock

K +

Annonsørinnhold

KLAR FOR NOE NYTT: Erik Osmundsen synes ni år som konsernsjef i Norsk Gjenvinning holder og vil nå heller drive med noe han ikke kan fra før.

K +

Annonsørinnhold

POSITIV: Hans Petter Karlsen leder 720 ansatte i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune. Han mener det er fornuftig av departementet å gå en runde til med den sirkulære strategien.

K +

Annonsørinnhold

SKIFTER HATT: Erik Osmundsen vil til sommeren fratre som konsernsjef i Norsk Gjenvinning for å gå inn i rollen som styreleder.

K +

Annonsørinnhold

Birgitta Losman har utredet produsentansvar for tekstiler i Sverige. Hun er "hållbarhetsstrateg" ved Högskolan i Borås og tidligere regionråd for Miljøpartiet i Västra Götaland. Hun overleverer utredningen til sin partifelle Isabella Lövin 10. desember.

K +

Annonsørinnhold

TALSMANN: Jofri Lunde er næringspolitisk sjef for NHO Transport. Hun er kritisk til at virkemidlene for å velge biodrivstoff blir borte. Foto: Eva Storm Hanssen

K +

Annonsørinnhold

Sirkel Glass / Sirkel Glassgjenvinning. Gjenvinn & Vinn i Trondheim. Foto: Ellen Lundring, TRV.

K +

Annonsørinnhold

Illustrasjonen viser kilder til EE-avfall som eksporteres ulovlig fra Norge, og hvilke veier avfallet tar før det ender opp i land utenfor Europa. Illustrasjon: Melkeveien/Miljødirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

STØRST PÅ FARLIG AVFALL: Det ble i fjor tatt imot 34 000 tonn farlig avfall ved 11 av landets forbrenningsanlegg. Nær halvparten av denne mengden havnet hos Returkraft, som har enerett på det som samles inn på eierkommunenes gjenvinningsstasjoner. Foto: Jon-Petter Thorsen, Aptum.

K +

Annonsørinnhold

DOBLER: Med dypvannskai og Norske Skog som nabo har Biokraft en strategisk plassering på Fiborgtangen på Skogn. Her får selskapet biprodukter fra industrien og båttransportert råstoff fra oppdrettsnæringen. Foto: Biokraft.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

FRA GASS TIL FAST STOFF: Slik skisseres produksjonsprosessen av karbon nanofiber som i følge Bergen Carbon Solutions er lettere enn plastikk, sterkere enn stål og leder strøm bedre enn kobber.

K +

Annonsørinnhold

Unik gjenvinningskalkulator er lansert

K +

Annonsørinnhold

Leif-Magne Hjelseng fikk beskjed om å rydde pulten kjapt. Men ingen får vite hvorfor.

K +

Annonsørinnhold

FOR LITE KUNDER: Mjøsanlegget produserer biogass basert på matavfall fra nesten alle innbyggerne på indre Østlandet. Men lokale buss-selskaper har ikke villet prioritere biogass fra anlegget i sine anbud.

K +

Annonsørinnhold

Johannes-crop-1100x847

K +

Annonsørinnhold

God stemning i "studio" etter valgene på Avfall Norges ekstraordinære generalforsamling. Synnøve Bjørkes første oppgave ble en hjertelig avtakking av forgjengeren Berit Pettersen.

K +

Annonsørinnhold

Omsetning av biodrivstoff siste 5 år. Avansert biodrivstoff markert med orange farge.

K +

Annonsørinnhold

GIR IKKE OPP: Jannicke Gerner Bjerkås er tross alt glad for at regjeringen har konkretisert sin støtte, og sier de vil jobbe hardt for å skaffe resten av midlene. – Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, sier hun.

K +

Annonsørinnhold

Det er plass til mer farlig avfall på Langøya, men da må det ordinære avfallet vike.

K +

Annonsørinnhold

Sjefingeniør Arne Lærdal i DSB har vært med i prosjektgruppa som har planlagt høstens tilsynsaksjon, sammen med andre kolleger i DSB, Miljødirektoratet og fem brannvesen. 
Han tror det blir en god tilsynsaksjon.

K +

Annonsørinnhold

Sirkel Glass - Metallgjenvinning. sirkel.no.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

STRANDRYDDING I SKAUEN: Klima- og miljøminister kan konstatere at vind og springflo har bragt store mengder isopor og annen plast langt inn på land på Jeløya.

K +

Annonsørinnhold

Quantafuel har kjøpt seg inn i bedriften Replast i Kristiansund. Her skal det bli et kombinert anlegg for mekanisk og kjemisk plastgjenvinning. Foto: Quantafuel

K +

Annonsørinnhold

Prosjektlederne Hildegunn Iversen, LOOP (t.v.) og Mona Sæther, Avfall Norge kan med tilfredshet konstatere at de nye symbolene nå er på plass på viktige TINE-produkter.

K +

Annonsørinnhold

Naboene måtte holde seg inne og lukke dører og vinduer da røyken veltet ut fra deponiet på Fitjar. Foto: SIM

K +

Annonsørinnhold

Anders Magnus Løken, director i Deloitte, presenterte potensialer og barrièrer for overgang til sirkulær økonomi på Avfall Norges Sirkulær21-konferanse. Snart kommer også en rapport om virkemidler.

K +

Annonsørinnhold

Forside EE-rapport

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

Ralf Schopwinkel (t.h.) i Geminor skal forsyne Quantafuels anlegg i Skive med plastavfall. Product manager Idar Alvestad presenterte opplegget pa Norwaste sin ettars-markering i juni.

K +

Annonsørinnhold

Det blir ingen fullskala CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud dersom rådene fra den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) blir lagt til grunn.

K +

Annonsørinnhold

Nancy Strand overlater i direktørstolen Avfall Norge til Cecilie Lind 1. august, men fortsetter i organisasjonen.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Nancy Strand har endelig fått marsjordre fra styret, om å iverksette en prosess som skal munne ut i et nytt navn for Avfall Norge.

K +

Annonsørinnhold

Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.

K +

Annonsørinnhold

Fabrikksjef Torben Beck foran anlegget som skal stå for gjenvinning av praktisk talt alle plastflaskene som kommer inn gjennom det norske pantesystemet.

K +

Annonsørinnhold

For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, Miljødirektoratet oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene.

K +

Annonsørinnhold

Produktsjef for rundballeplast i Felleskjøpet, Jan Håvard Kingsrød, viser at plast fra 50-60 rundballer blir komprimerer til en 80 kilos firkant med emballasjepressa.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge må nå gå til det sure skritt å si opp avtaler om mottak av plast fra en del kommuner – for å spare penger.

K +

Annonsørinnhold

Etterspørselen etter gjenvunnet plast er påvirket av COVID-19-pandemien, og produksjonen bremses nå kraftig ned.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten er særdeles fornøyd med etableringen av Avfallsmegling Nord as.

K +

Annonsørinnhold

Gjenbruksstasjonen på Haraldrud er igjen klar til å ta imot besøkende fra 1. april.

K +

Annonsørinnhold

TRAVEL: Avfall Norge har sendt brev til denne mannen. Her gis det uttrykk for forståelse for at han har mye å gjøre, og at det er de «akutte likviditetsorienterte tiltakene som er viktigst på kort sikt». Foto: Marte Garmann.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

MÅ PERMITTERE: RagnSells' relativt nybakte sjef Vidar Svenning Olsen frykter ytterligere permitteringer dersom byggebransjen etter hvert reduserer aktiviteten.

K +

Annonsørinnhold

Biokrafts anlegg på Skogn skal være Europas største produsent av biogass og står for drøye 20 % av landets produksjon av biogass idag.

K +

Annonsørinnhold

Denne gjengen fra Orkla Confectory og Snacks ble belønnet for å ha fått fram en gjenvinnbar snackspose i monomateriale som skal ivareta sprøheten i produktet. Fra venstre Stein Rønne, Kristin Gautvik-Minker, Gry Farhrendorff og Erik H. Sandø.

K +

Annonsørinnhold

Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.

K +

Annonsørinnhold

Kjetil Vikingstad og Ralph Schöpwinkwl blir nå de eneste eierne av det raskt voksende Geminor-konsernet.

K +

Annonsørinnhold

Johnny Enger aksepterer at Høyesterett ga ham fengselsstraff. Men spesielt rettferdig synes han ikke at det er.

K +

Annonsørinnhold

Markedskonsulent Siv-Jeanette Larsen og prosjektleder Cecilie Svabø sier den nye messa vil få et nødvendig og tidsriktig løft både i design og innhold. Foto: Ole Petter Opøien.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde

K +

Annonsørinnhold

– For en havnasjon som Norge er marin forsøpling et høyaktuelt tema, sa Erna Solberg da hun åpnet årets Hold Norge Rent-konferranse.

K +

Annonsørinnhold

Det koster kommunene dyrt å samle inn og sortere plastemballasje. Men i dagens situasjon er det også dyrt for Grønt Punkt Norge å få den materialgjenvunnet.

K +

Annonsørinnhold

Byen kryper innpå Slettebakken fra alle kanter. Prosjektleder Gry Stenersen, nedstrømsansvarlig Kolbjørn Akervold og kommunikasjonsmedarbeider Margrethe Vikan Sæbø ser fram til en utfordrende jobb med sanering av deponiet.

K +

Annonsørinnhold

Den ferske klima- og miljøministeren prioriterer Byggavfallskonferansen 2020 i sin andre uke på jobb. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit – Sustainable production, products and consumption, i EU-kommisjonen.

K +

Annonsørinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit - Sustainable production, products and consumption, DG Environment i EU-kommisjonen. På sesjonen om sirkulær industri på konferansen Industri Futurum orienterte hun om arbeidet med en sirkulær handlingsplan i EU.

K +

Annonsørinnhold

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, sier det er en kontinuerlig avveining i Handelens miljøfond mellom ønske om å stimulere mange og å konsentrere seg om få, men større prosjekter. Foto: Handelens Miljøfond

K +

Annonsørinnhold

Ralf Schöpwinkel i Geminor synes det er en fin oppgave å skaffe Quantafuel plastvolumer som ellers ville gått til forbrenning.

K +

Annonsørinnhold

Berlaymont-bygningen i Brüssel hvor Europakommisjonen har sitt hovedsete er i disse dager preget med den nye kommisjonens slagord: For a union that stives for more

K +

Annonsørinnhold

Kjetil Vikingstad, direktør i Geminor, mener dette oppkjøpet ikke reduserer konkurransen i det norske avfallsmarkedet. – Vi blir et reelt alternativ til Norsk Gjenvinning, sier han.

K +

Annonsørinnhold

Synne Flaa fra designbyrået Goods presenterte de nye piktogrammene og forklarte hvorfor de ser ut som de gjør.

K +

Annonsørinnhold

Gitte Næss Grønner passer på at det som tas med fra det nye gjenbruksteltet blir veid og notert.

K +

Annonsørinnhold

Utviklingen i forbruket av biodrivstoff de siste fem årene, med fordeling på konvensjonelt og avansert, og palmeoljens andel av det konvensjonelle.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.

K +

Annonsørinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og UFF Norges styreleder Trond Narvestad skinte om kapp fra lasterommet på den nye elbilen.

K +

Annonsørinnhold

Ola Elvestuen takket utvalgsleder Ingrid R. Lorange for å ha fått et godt beslutningsgrunnlag.

K +

Annonsørinnhold

Miljøsjef Vebjørn Eilertsen i Elkjøp Nordic erkjenner at de har vært for dårlige til å sikre EE-avfallet og tar nå grep for å forbedre dette.

K +

Annonsørinnhold

Det er spesielt her ved Romerike biogassanlegg at driftsproblemer har ført til overtidsbruk.

K +

Annonsørinnhold

Untitled image

K +

Annonsørinnhold

Leif Magne Hjelseng, til daglig direktør i IRIS, har påtatt seg den tunge jobben med å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. Foto: Arnt E. Pedersen.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange foran bilde av utvalget som nå bare har få uker på seg før rapporten skal overleveres til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

K +

Annonsørinnhold

Stein Lier-Hansen forventer at politikerne nå manner seg opp til å fatte vedtak om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

K +

Annonsørinnhold

Går det som den svenske regjeringen vil må avfallsforbrenningsanlegget Dåva i Umeå betale 75 kroner pr tonn i avgift for avfallet som puttes inn i anlegget fra 1. april neste år.

K +

Annonsørinnhold

Stig Ervik gleder seg over at de nå endelig kan sjøsette datterselskapet Emballasjegjenvinning som et godkjent returselskap for emballasje.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme vil utvide anlegget, for å ta hånd om mer av avfallet som genereres i landsdelen.

K +

Annonsørinnhold

Dekk kvernes ved Ragn-Sells anlegg på Heljestorp. Denne aktiviteten vil fortsette, men produksjonen av granulat vil opphøre i løpet av høsten.

K +

Annonsørinnhold

Kjersti Tønnesson Busch, daglig leder i SALT, fikk fram at det mangler mye kunnskap om hvilket omfang miljøproblemet plast i havet egentlig har.

K +

Annonsørinnhold

Raymond Johansen klippet snor og erklærte verdens mest avanserte papirsorteringsanlegg for offisielt åpnet.

K +

Annonsørinnhold

Eksporten av plastavfall til materialgjenvinning er så langt ingen vakker historie, sa Jim Puckett på Arendals-uka.

K +

Annonsørinnhold

Tiltakene som ble satt inn for to år siden har ikke fått de «herreløse» båtene vekk fra strender og bukter – blant annet fordi det ikke er mulig å finne ut hvem som eier dem.

K +

Annonsørinnhold

avfall_fordelt_pa-_materialtype (1)

K +

Annonsørinnhold

Kari Bjørkhaug Trones er etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet. Hun sier de nå går i gang med å vurdere materialet som ble sikret ved uanmeldte besøk rett før ferien.

K +

Annonsørinnhold

Dette batteriet lå i restavfallet og forårsaket et eksplosivt branntilløp hos ROAF onsdag 19.juni. Foto: ROAF.

K +

Annonsørinnhold

solheim hos norwaste scaled

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

ft

K +

Annonsørinnhold

Torbjørn Leidal har lansert et nettsted med nyheter fra avfallsbransjen. Snart skal det også suppleres med et såkalt markedstorg.

K +

Annonsørinnhold

Avfall Norges styreleder Berit Pettersen mente tiden er moden for gi Avfall Norge et nytt navn og foreslo spøkefullt gjenbruk av navnet NSB.

K +

Annonsørinnhold

UntitleImg

K +

Annonsørinnhold

Etter et kort opphold hos byggentreprenøren Ø.M. Fjeld vender Cecilie Lind nå tilbake til bransjen og blir ny næringspolitisk sjef i Avfall Norge.

K +

Annonsørinnhold

Flisa som skal materialgjenvinnes må stamme fra ubehandlet trevirke.

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Kopstad (t.v.) og Henrik Lystad tror definitivt at det er behov for et nytt rådgivningsselskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

K +

Annonsørinnhold

Det er Hildegunn Iversen (t.v.) i LOOP og Mona Sæther i Avfall Norge som skal sørge for at det blir felles symboler for de ulike avfallsfraksjonene. På skjermen bak sees de danske felles symbolene (på svart bakgrunn) og noen av dagens tilsvarende norske.

K +

Annonsørinnhold

Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.

K +

Annonsørinnhold

Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA

K +

Annonsørinnhold

avfallsmengdene

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

De materielle skadene ble store etter den siste brannen ved Revac. Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut den forkullede massen fikk man slukket ordentlig. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

K +

Annonsørinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og Jens Måge vil gjerne ha publikums hjelp til å synge «Når kastanjene blomstrer».

K +

Annonsørinnhold

Gjelsten gir opp planene om deponi i Norcems gruver i Brevik

K +

Annonsørinnhold

Hans Eid t.v. og Tony Breirem-Randin ser virkelig fram til at robotenhetene bak dem skal begynne å plukke papir.

K +

Annonsørinnhold

Brannen i EE-avfallet utviklet seg raskt og da nødetatene kom til stedet brant det kraftig. Foto: Politiet. Brannen oppsto i et lager av EE-avfall hos bedriften Metallco EE Norge i Hunndalen ved Gjøvik. Ifølge brannvesenet var det et lager av EE-avfall på rundt 200 tonn som brant og røykutviklingen var kraftig. Beboerne i området ble derfor varslet via SMS-meldinger om at evakuering ville bli iverksatt. Daglig leder Morgan Brenden vil ikke spekulere i brannårsaken, han sier til Oppland Arbeiderblad at det er vanskelig å gardere seg helt mot denne typen branner. Brenden forteller videre at noen binger for oppbevaring av avfall er ødelagte og må rives, men at det ellers er beskjedne bygningsskader. Han beklager overfor beboerne som ble evakuert og roser nødetatene som reagerte raskt og effektivt. Han sier også at bedriften har oppsamlingstanker for slukkevannet og raskt fikk inn pumpebiler som fraktet vannet til renseanlegget i Raufoss industripark, slik at det ikke har vært avrenning som kan forurense Hunnselva. Brannvesenet satte inn store ressurser, i løpet av kort tid var seks tankbiler og et mannskap på 30 fra Gjøvik og flere nabokommuner på plass. Det ble jobbet med fullt røykdykkerutstyr og brannen kom relativt raskt under kontroll. Beboerne kunne flytte hjem igjen i løpet av dagen og Gjøvikbanen ble også åpnet for trafikk igjen.

K +

Annonsørinnhold

Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt Norge gjorde ingen forsøk på å skjønnmale de alvorlige problemene med å få avsatt innsamlet plast. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i Norge.

K +

Annonsørinnhold

Leasing av mange relativt nye biler uten noe å gjøre ble for tungt for renovasjonsselskapet Retur AS (illustrasjonsfoto)

K +

Annonsørinnhold

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk oppleve gjenvinning på sitt mest håndfaste da han besøkte Stena Recyclings anlegg i Skien 26. februar.

K +

Annonsørinnhold

Plasten fra norske gjenvinningsstasjoner består av mange fraksjoner. Dette lasset kommer i følge Per Haakonsen fra GLØR.

K +

Annonsørinnhold

Avtalen som nå er inngått mellom de tre returselskapene for EE-emballasje skal hindre slike situasjoner i framtida. Bildet viser mellomlagring av uavhentet EE-avfall hos BiR sommeren 2017.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Initiativtaker og primus motor for CleanSounds, Morten Sand, fortalte tilhørerne på Hold Norge Rent-konferansen om pop-up-konsertene som mange norske artister bidrar med etter strandryddeaksjoner. Unni Wilhelmsen er en av artistene som stiller opp gratis for renere strender.

K +

Annonsørinnhold

Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.

K +

Annonsørinnhold

Lagring av radioaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet er nå mer enn 60 prosent fylt opp og avviklingen av reaktoren i Halden vil øke avfallsmengden hit. Altså trengs det et nytt deponi om ikke veldig mange år.

K +

Annonsørinnhold

Kvalitetsrevisjonen innebærer en grundig kontroll av den innsamlede plastemballasjen. Foto: Grønt Punkt Norge

K +

Annonsørinnhold

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket

K +

Annonsørinnhold

Jaana Røine ønsker en fullsatt sal av emballasjebrukere velkommen til lanseringen av Plastløftet.

K +

Annonsørinnhold

Denne filmen viser hvordan brukte batterier skal håndteres - og hvorfor.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Svein Sørensen sier lederkabalen i det nye selskapet ikke er helt avklart. Men at alle anbud skal innom det såkalte hovedkontoret på Sørum er det likevel ingen tvil om.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet fastholder at disse gruvegangene i Brevik er de mest egnede for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall

K +

Annonsørinnhold

Plastveteranen Peter Sundt mener det på lengre sikt er positivt at kineserne ikke lenger vil ta imot gjenvinningsplast fra Europa.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lyttet til orienteringen fra daglig leder Susan Heldal og FoU-sjef Per Bakke i OIW, før han startet pilotanlegget til Norsep-prosessen ved å trykke på en knapp.

K +

Annonsørinnhold

Feature Image

K +

Annonsørinnhold

Jonny Enger må nå møte i retten tiltalt for en mengde brudd på arbeidsmiljøloven mens Veireno drev avfallsinnsamling i Oslo og Vestfold.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Styreleder Arne Flaat i MNA mener en etablering nær Namsos er mest framtidsrettet og den beste løsningen, både miljømessig og samfunnsøkonomisk. Foto: HNT.

K +

Annonsørinnhold

Sommerens brannsesong ble innledet med en ny storbrann hos Revac, som ble vanskelig å slukke fordi det brant inni et bygg som kunne rase samme. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

K +

Annonsørinnhold

Alt restavfallet fra husholdningene i IVAR kommunene – og antagelig noe mer – skal snart inn i dette bygget.

K +

Annonsørinnhold

Johnny Enger finner det svært urimelig at han må i fengsel og vil anke dommen som Follo tingrett avsa 20. september.

K +

Annonsørinnhold

Brannvesenet hadde en vanskelig jobb med slukking av brannen som startet i renovasjonsbilen nederst midt på bildet.

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, tror et bedre samarbeid blant bestillerne vil framskynde utviklingen i retning av klimasmart avfallstransport.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Thor Christian Wiik Svendsen har arbeidet med produsentansvar for EE-avfall i mange selskaper, nå etablerer han sitt eget.

K +

Annonsørinnhold

Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut de forkullede massen fikk man slukket ordentlig og beboerne i området kunne flytte hjem igjen. Men Linnestad industriområde med 13 bedrifter er fortsatt avstengt. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

K +

Annonsørinnhold

Pål Mikkelsen er stolt over å få lede oppbyggingen av en ny etat. Men han legger heller ikke skjul på at det blir deilig med litt kortere reisevei, han bor på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.

K +

Annonsørinnhold

Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Oslo Ren på grunn av trøbbelet etter Veirenos overtagelse av innsamlingen i Oslo. Men han mener rapportene som er produsert i ettertid gir en feilaktig framstilling av hva som faktisk skjedde.

K +

Annonsørinnhold

Hans Petter Karlsen, relativt nybakt direktør i Renovasjonsetaten i Oslo, må konstatere at avfallsinnsamling på to skift gir mange utfordringer.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Johan Remmen synes tilbudene var for dyre, men at egenregi er for risikabelt. Resultatet er ny kontrakt etter forhandlinger. Foto: Karoline Roka.

K +

Annonsørinnhold

Det brant voldsomt i Norsk Gjenvinnings papirlager på Haraldrud ganske kort etter utbruddet av brannen på formiddagen torsdag 8.mars. Men brannen lot seg begrense slik at mesteparten av den store hallen forble uskadd.

K +

Annonsørinnhold

Bare en drøy time etter at brannen oppsto var store mengder presset papir og plast i full fyr, og deler av bygget hadde kollapset.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Frode Syversen, daglig leder i Mepex Consult, konstaterte at det blir svært vanskelig å oppfylle EUs materialgjenvinningsmål – i hvert fall uten å ty ril kreativ bokføring

K +

Annonsørinnhold

Tannkrem med mikroplast er fra 1. juli forbudt å produsere og importere i Sverige, og fra 1. januar 2019 er det også forbudt å selge det i butikkene. Foto: NIVA/Miljødirektoratet

K +

Annonsørinnhold

Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet i Brevik 10. januar. Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.

K +

Annonsørinnhold

scaleit
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE