Nyheter

 • Alle
 • Annet
 • Annonsørinnhold
 • Avfallspolitikk
 • BA-avfall
 • Debatt
 • EE-avfall
 • Farlig avfall
 • Forsøpling
 • Gjenvinning
 • Innsamling
 • Leder
 • Ombruk
 • Premium
 • Utlandet
 • Våtorganisk
Illustrasjonsbilde: Syklo

K +

Annonsørinnhold

For første gang har hele verdikjeden for oppdrettsredskap møttes – nå for å diskutere framgangen i det som kan bli en liten revolusjon i havbruksnæringa – nemlig 100% sirkularitet for filament og redskap, i følge 
Nofir.

K +

Annonsørinnhold

Selskapet SoilSteam lanserte sin nye jorddampingsmaskin SoilSaver 20 i juni i fjor. Nå utarbeides en norsk standard for slik jordrensing. Foto Johs. Bjørndal

K +

Annonsørinnhold

Miljøservice Vest sitt tankanlegg ligger i Avaldsnes på Karmøy. Foto Ragn-Sells, Thomas

K +

Annonsørinnhold

Celsa Group tester markedet for salg av sine utenlandske datterselskaper, blant dem er Celsa Armeringsstål i Mo i Rana. Foto: Celsa Steel Service.

K +

Annonsørinnhold

ledervignett_astri_liten

K +

Annonsørinnhold

Gullklypa ble første gang utdelt i 2004. Hvem vinner i år? Prisen deles ut i 7. mai 2024 under Hold Norge Rent-konferansen. Foto: Norwegian Trash

K +

Annonsørinnhold

Frevar_AK

K +

Annonsørinnhold

Dette nye forbrenningsanlegget bygges nå på Finnsnes på Senja. Men matavfallet skal fra høsten kjøres 43 mil til IRIS sitt behandlingsanlegg i Bodø.

K +

Annonsørinnhold

Construction City blir et av Norges største kontorbygg på over 100.000 kvadratmeter, og samler bygg-, anlegg og eiendomsbransjen. Kontorbygget rommer plass til over 4.000 arbeidsplasser, og over 76 prosent av arealene er allerede utleid. Illustrasjon: Construction City

K +

Annonsørinnhold

Jonas van Zwieten Sivertsen, Per Henning Graff, Ronny Andresen og Zarko Pavlovic samarbeider om å samle inn isolerglass med klorparafiner i limet. Dette er klassifisert som farlig avfall. På byggeplassen i Bærum får de god hjelp av Backe Entreprenør.

K +

Annonsørinnhold

Returkrafts anlegg i Kristiansand ble utsatt for en eksplosjonsartet brann i juni 2021. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

K +

Annonsørinnhold

Prosjektleder Yasir Ahmed (t.h.) og sjefingeniør Ingebjørg Svindland (i midten) jobber med Avfallsdeklarering.no. Her i samtale med generalsekretær i NFFA, Randi Pederesen, under Farlig avfallskonferansen sist høst.

K +

Annonsørinnhold

Foto Naja Bertolt Jensen / Unsplash

K +

Annonsørinnhold

Atle Tvedt Pedersen starter som daglig leder i BIR Ressurs 1. februar. Foto Cecilie Bannow BIR

K +

Annonsørinnhold

Foto fra rapporten: Alexander Kristiansen

K +

Annonsørinnhold

Restavfall på vei til energigjenvinning. Foto Geminor

K +

Annonsørinnhold

Har husholdningene betalt for mye i renovasjonsavgifter som følge av at Retura har betalt for lite til IØR? Det må eierkommunene nå gjøre rede for. Foto Line Dahle

K +

Annonsørinnhold

Ytterst fornøyde initiativtakere og arrangører kan konstatere at Trashteck afterwork ble en stor suksess. Fra venstre Heidi Hopstock, Avfall Norge, Ulrikke Lien, Sensorita, Karl Liapunov, Startuplab og Øyvind Moen, Franzefoss Gjenvinning.

K +

Annonsørinnhold

Restavfall på under 60 millimeter går gjennom ettersorteringsanleggene uten å bli sortert. Det betyr at det heller ikke materialgjenvinnes. Nå søkes det etter en løsning for å sortere dette finstoffet og materialgjenvinne det. På bildet studerer Rudolf Meissner fra IVAR finstoffet etter ettersortering hos ROAF.

K +

Annonsørinnhold

Renewcell planlegger nedbemanning. Anlegget ligger i Ortviken i Sundsvall. Foto Henrik Bodin

K +

Annonsørinnhold

_MG_4189

K +

Annonsørinnhold

Elin Hansen presenterte denne organiseringen av Avfall Norges faglige virksomhet under webinaret Ny fagstruktur i Avfall Norge.

K +

Annonsørinnhold

Styreleder Grim Erik Gillestad i SUM (t.v.) er svært fornøyd med å kunne presentere Tore Dvergsdal som selskapets nye leder. Foto: SUM

K +

Annonsørinnhold

Selskapene som er aktive i borevirksomhet har behov for mer bærekraftige behandlingsløsninger for spesialavfallet fra petroleumsvirksomheten opplyses det fra Geminor.

K +

Annonsørinnhold

Skjermbilde 2023-12-21 kl. 12.32.59

K +

Annonsørinnhold

De 17 medarbeiderne i Senter mot marin forsøpling tar med det gode arbeidet og kompetansen Marfo har bygd opp gjennom fem år når kjernevirksomheten blir innlemmet i Miljødirektoratet 1. januar 2024 opplyser Miljødirektoratet. Foto Lise Maria Strømqvist.

K +

Annonsørinnhold

ledervignett_astri_hybrid smalere

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet anbefaler at forskriften endres slik at emballert matavfall som oppstår hos virksomheter kan utsorteres på annen måte enn ved kildesortering dersom avfallet ikke kan kildesorteres. Foto Daria Volkova/Unsplash

K +

Annonsørinnhold

F.v.: Linda Marie Erlandsen Kjeksrud i Franzefoss Gjenvinning, Stine Helgeland i Loop og Morten Frøid i Norsk Gjenvinning.

K +

Annonsørinnhold

Holta Invest blir medeier i Revac AS. Fra venstre: CEO Anders Aas, Revac, Investment Manager Holta Invest Haakon J. Guttormsen, CEO Holta Invest, Reidar M-K Tveiten, styreleder Revac, Rune Isachsen. Foto Camilla Sterri

K +

Annonsørinnhold

Kristian Sandbakk Hansen og Øistein Aleksandersen gleder seg over alle leveransene av fiskeri- og oppdrettsredskap som de mottar til gjenvinning. Foto Tomas Preiksa.

K +

Annonsørinnhold

ByggBOKS er Statsbyggs innovasjonskonsept og har som mål å sørge for rask og målrettet innovasjon i tett samarbeid med andre aktører i byggebransjen.

K +

Annonsørinnhold

– Meld deg på byggavfallskonferansen 2024 på www.byggemiljo.no, oppfordrer Gunnar Grini som forventer fullt hus med deltagere fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, gjenvinningsbransjen og myndigheter.

K +

Annonsørinnhold

Pic1

K +

Annonsørinnhold

NORSUS har registrert en liten nedgang i matsvinnet, spesielt av de dyreste matvarene. Foto: Matvett.

K +

Annonsørinnhold

Stein Lier-Hansen slutter som direktør i Norsk Industri og begynner i Bellona fra nyttår.

K +

Annonsørinnhold

EU-flagg_AK

K +

Annonsørinnhold

Fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker (t.v.) og konsernsjef Hans Petter Olsen i Denofa var alvorstyngede da de møtte pressen i Fredrikstad.

K +

Annonsørinnhold

I prosjektet er det utviklet en designguide som viser 7 grep som reduserer risikoen for forsøpling. I arbeidet med designguiden har masterstudenter i produktdesign ved Oslo Met bidratt. Illustrasjon hentet fra Grønt Punkt sine nettsider.

K +

Annonsørinnhold

Roar Hansen holdt åpningstale_AK

K +

Annonsørinnhold

Forslaget tydeliggjør og presiserer plikten som produsentene har til å dekke nødvendige kostnader for separat innsamling med påfølgende håndtering av emballasjeavfallet. Plikten inkluderer en forholdsmessig andel av de nødvendige kostnadene der separat innsamling av en materialtype, for eksempel drikkekartong, skjer sammen med avfall som ikke inngår i produsentansvaret, som aviser og magasiner, og ved utsortering av emballasjeavfall ved sentralsortering av restavfall. Foto Clay Banks / Unsplash

K +

Annonsørinnhold

Site Zero med sine 60 000 m2, 60 NIR-maskiner og ca 5 km transportbånd til plastsortering innvies i dag.Illustrasjon: Svensk Plaståtervinning

K +

Annonsørinnhold

Tilsynsførere fra Arbeidstilsynet på jobb på en byggeplass. Foto Arbeidstilsynet.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet avdekket at plastavfall ble sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensing.
Blant annet ble plastavfall sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning. Foto Miljødirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

Anders Lægreid og Tove Stuhr Sjøblom fortalte om mulighetene for videre drift på Langøya etter 2030 under bransjedagen på Årskonferansen.

K +

Annonsørinnhold

Det finnes allerede noen produkter i Norge som oppfyller kravene. Ved at kravene innføres i forskrift, vil dette gjelde alle som bringer de aktuelle produktene i omsetning på markedet i Norge, og dermed vil den totale miljønytten øke, skriver Miljødirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

Klimautvalg Ung har vært ledet av Thea Tuset fra Organisasjon for norske fagskolestudenter. Øvrige medlemmer er Sofie Gilstedt Odberg fra Norges Bygdeungdomslag, Anam Amer fra Røde Kors Ungdom, Hannah Baarøy fra Elevorganisasjonen, og Ingrid Theminda Larsen fra KFUK-KFUM-speiderne. Silje Brekke Bakken og Karoline Steen Nylander har vært sekretariat. Foto Hilde Alice Skåra Gunvaldsen, LNU

K +

Annonsørinnhold

Kronprinsparet overrekker Nordisk Råds miljøpris til Renewcell sin bærekraftsjef Martin Stenmark. Foto: Skjermdump fra NRK

K +

Annonsørinnhold

Opprydningen har begynt, men tomta til Miljøservice Eide er fortsatt et sørgelig syn. Foto Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

K +

Annonsørinnhold

Lagerbygget sto i full fyr natt til onsdag. Foto Rolf Edmund Lund, Altaposten

K +

Annonsørinnhold

Separat innsamling av matavfall har gitt stor kostnadsvekst i Trondheim.

K +

Annonsørinnhold

Ola Elvestuen var til stede ved innvielse av sirkulærhuben og regnet med at han kom til å besøke den ved flere anledninger.

K +

Annonsørinnhold

Svært mange renovatører som henter avfallet rundt om i det ganske land er ansatt i et interkommunalt selskap. Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet kommet med en veileder om interkommunalt samarbeid.

K +

Annonsørinnhold

Arbeidsgruppen som har jobbet med et eventuelt produsentansvar for tekstiler leverte sin rapport denne uken.

K +

Annonsørinnhold

Representanter fra Buekorpset Markens Bataljon leder an fra bossnetterminalen til åpningsmarkeringen i Marken. Og bak dem kommer konsernsjef i BIR, Borghild Lekve og byråd for klima, miljø og byutvikling, Ruth Grung. Foto BIR

K +

Annonsørinnhold

Adm. dir. Kjetil Vikingstad ønsker italienske Andrea Pfeifhofer velkommen som ansatt nr. 100 i selskapet. Pfeifhofer (t.v.) er ny logistikkmedarbeider ved Geminors kontor i Italia. Foto Geminor

K +

Annonsørinnhold

Johannes Sand Balstad er profesjonell seiler ansatt på SeilNorge. Som ung var han medlem av Natur & Ungdom og har dessuten erfaring fra ulike strandryddekampanjer eksempelvis i regi av Norges miljøfond. Foto: SeilNorge

K +

Annonsørinnhold

In The Same Boat har kalkulert at de i perioden 2017-2025 vil hente inn mer enn 100 000 nett eller deler av nett som brukes i kommersielt fiske og flere hundre tusen trålkuler og fiskekasser.

K +

Annonsørinnhold

Rykter om at myndighetene ville kreve at engelske husstander måtte utstyres med syv avfallskontainere bragte statsminister Rishi Sunak på banen. Foto: No10 Downing Street.

K +

Annonsørinnhold

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari bekrefter at plastposeskatten blir fjernet fra november neste år.

K +

Annonsørinnhold

Mengden innsamlet klimagasser og ozonreduserende stoffer fra 2009 til 2021 utgjør over ti prosent av de årlige utslippene av klimagasser i Norge, målt i CO2-ekvivalenter.

K +

Annonsørinnhold

ØRAS sitt avfallsanlegg ligger på Dal i Ullensaker. Skal dette kunne holde åpent ut året trengs det mer penger fra eierkommunene. Foto Bjørn Hytjantorp.

K +

Annonsørinnhold

Eystein Sandvik (t.v) og Kjetil Prytz med Loop Wall. Foto: Moelven

K +

Annonsørinnhold

Festmiddagen er alltid et høydepunkt

K +

Annonsørinnhold

For et par år siden flyttet Hold Norge Rent tidspunktet for Strandryddeuka til høsten for å unngå å forstyrre sjøfugl i hekketida. De oppfordre nå alle til å bruke den kommende uka til å rydde søppel i naturen. Foto Hold Norge Rent

K +

Annonsørinnhold

Heidi Hopstock fra Avfall Norge delte ut gründerprisen og innovasjonsprisen. Nils-Ingar Aadne også kjent som Nilsi var kveldens konferansier.

K +

Annonsørinnhold

Generalforsamlingen som vedtok navneskiftet 1. september. Daglig leder Øystein Solevåg står som nummer fire fra venstre og styreleder Liv Stette er nummer fire fra høyre.

K +

Annonsørinnhold

ledervignett_astri_hybrid smalere

K +

Annonsørinnhold

De sirkulære jordblandingene ble testet ved Norsk institutt for bioøkonomi. Foto Statsbygg

K +

Annonsørinnhold

Magnus Hamnér, Ragn-Sells, Jonas Persson, AF Bygg Syd, Anders Gustafson, Ragn-Sells, Hugo Jönsson, AF Bygg Syd, Stefan Wahlberg, Ragn-Sells, Eray Eryilmaz, Vilokan og Erik Gustafsson, Ragn-Sells ved markeringen av byggestart for gjenvinningsanlegget. Foto Ragn-Sells

K +

Annonsørinnhold

Siden starten i 2019 har Noah Engadalen i Hakadal utbetalt 120 millioner i utbytte til eierne. Regnskapet viser fall i inntjeningen, men at de fortsatt går med solid overskudd. Foto NOAH

K +

Annonsørinnhold

Både rensing og pakking av brukt murstein er automatisert hos selskapet Gamle Mursten på Fyn. Foto: Wienerberger.

K +

Annonsørinnhold

Jørgensen og Pedersen sammenlignet seg med barne-TVs Onkel reisende Mac, og fortalte om sine opplevelser på jakt etter bærekraftig business.

K +

Annonsørinnhold

De fem ansatte i Nomiko, som alle holder foredrag under Nomiko-uka. Fra venstre mot høyre. Eirik Wormstrand, Kristin Runde, Mirja Emilia Ottesen, Guro K. Milli-Solheim og Sverre Valde. Foto: Line Schibstad.

K +

Annonsørinnhold

Assortert glass- og metallavfall kommer på bil fra hele landet til Sirkels anlegg på Øra i Fredrikstad. På Gjenvinnerdagen fikk politikerne innblikk i den videre prosessen.

K +

Annonsørinnhold

Statsforvalteren er blant annet bekymret for disse hule eiketrærne. Foto Line Dahle

K +

Annonsørinnhold

– Hva skal vi gjøre med sykehusplasten? lurer Hildegunn Iversen og Elise Narum Amland fra Mepex på.

K +

Annonsørinnhold

Ordfører i Marker kommune Theodor Bye er lettet over at regninga ikke ble større for IØR-kommunene etter at de trakk seg fra samarbeidet om avfallssorteringsanlegget. Foto Marker kommune

K +

Annonsørinnhold

Blant Norges 100 største selskaper har nå de aller fleste et klimaregnskap på plass, og dobbelt så mange som i fjor inkluderer vesentlige indirekte utslipp. Men fortsatt er det bare ni av 100 som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen, kan man lese hos PwC. NG-Group er altså en av disse ni. Foto NG-Group

K +

Annonsørinnhold

Slik ser det ut på Skattøra i Tromsø nå, der mange aktører er i sving for å etablere en ny ovnslinje og oppgradere rensinga på de to eksisterende.

K +

Annonsørinnhold

Dagligvarekjedene rapporterer at salget av flergangs handlenett har eksplodert etter 1. august.

K +

Annonsørinnhold

Prosjektleder Heidi Hopstock kunne presentere rekordtall for årets REdu-sesong.

K +

Annonsørinnhold

Så glad ble prosjektleder Fredrikke Friis Bertheussen da LOOP Miljøskole fikk kommunikasjonsprisen i fjor.

K +

Annonsørinnhold

Mer ombruk av bildeler: EU ønsker at biler blir mer sirkulære. Foto: Evgeny Tchebotarev / Unsplash

K +

Annonsørinnhold

Næringsminister Jan Christian Vestre vil fjerne brukthandelloven som pålegger næringslivet administrative byrder, praktiseres vilkårlig og er til hinder for utviklingen av nye grønne forretningsmodeller. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

K +

Annonsørinnhold

Figuren viser mengdene husholdningsavfall fra 2006 til 2022, og hvilken behandling avfallet har blitt levert til.
¹Levert til materialgjenvinning inkluderer kompostering og biogass.
Kilde: Avfall frå hushalda, Statistisk sentralbyrå

K +

Annonsørinnhold

Deler av lånet skal brukes til å fornye NGs kjøretøyflåte. Foto NG Group

K +

Annonsørinnhold

Interessen for biobrensel har økt betydelig den siste tiden, mye på grunn av en generell mangel på avfallstrevirke i markedet. Foto Geminor

K +

Annonsørinnhold

Omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken kan øke fra 17 til 19 prosent neste år, dersom forslaget fra Miljødirektoratet går igjennom.

K +

Annonsørinnhold

Stig Erviks nye kontor er utsmykket med motiver som er relevante for selskapets aktivitet.

K +

Annonsørinnhold

Store mengder brukte klær leveres inn til H&M med gjenbruk eller resirkulering som formål. Nå viser undersøkelser gjort av svenske Aftonbladet en annen virkelighet. Foto: H&M

K +

Annonsørinnhold

Blant kravene i den nye forordningen er at kasserte elbilbatterier enten skal ombrukes eller materialgjenvinnes.

K +

Annonsørinnhold

MicrosoftTeams-image (13)

K +

Annonsørinnhold

En stor dag for Oddbjørn Bergem (t.v.) og Hans Christian Westrum da SoilSaver20 ble lansert for et stort antall frammøtte på Ås.

K +

Annonsørinnhold

Frevar leverer damp fra forbrenningsanlegget til industrien på Øra, og dette er grunnen til at de er pålagt kvoteplikt.

K +

Annonsørinnhold

Skjermbilde 2023-06-07 kl. 13.14.56

K +

Annonsørinnhold

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Sandra Borch var med og stappet de første sekkene i plastpressa sammen med prosjektkonsulent Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet. (Foto: Felleskjøpet Agri)

K +

Annonsørinnhold

Rapporten fra Sintef peker på at mye sviktet både før og under brannen i IVAR sitt sorteringsanlegg. Foto: Carina Johansen, Stavanger Aftenblad.

K +

Annonsørinnhold

Idar Kreutzer uttrykte forbløffelse over hvor seint det går å gjennomføre det grønne skiftet. Han etterlyste helhetlige grep som gjør sirkulær adferd mer lønnsom.

K +

Annonsørinnhold

RENAS-direktør Bjørn Arild Thon påpekte at Norge importerer mer enn 150 millioner tonn råvarer hvert år. Bare en liten del av disse kan karakteriseres som kritiske, men det illustrerer likevel sårbarheten ved svikt i forsyningene.

K +

Annonsørinnhold

Anlegget skal ta imot litiumionbatterier i alle størrelser, alt fra telefonbatterier til store bilbatterier. Foto Mika Baumeister on Unsplash

K +

Annonsørinnhold

Hallingdal Renovasjon IKS betjener kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål	, Hol og Krødsherad. Vanligvis fortæres 75-80 tonn avfall i døgnet i forbrenningsovnen her. Nå må avfallet legges på lager for en periode. Foto Hallingdal Renovasjon

K +

Annonsørinnhold

Søndre Østfold Tingrett har gitt staten medhold i at Frevar og Sarpsborg Avfallsenergi sine forbrenningsanlegg for avfall er kvotepliktige.

K +

Annonsørinnhold

Thomas Skadal, direktør i Biozin, presenterte prosjektet i Åmli på Bioenergidagene i november ifjor. Da var støtten fra EUs innovasjonsfond nettopp kommet på plass og optimismen var stor.

K +

Annonsørinnhold

Kjetil Svelland fra Kambo Marina, Bjørn Heidenstrøm fra Oslofjordens Friluftsråd og Sveinar Kildal foran lekteren med innsamlede vrakbåter. De fortalte at spesielt vrakbåter over tre tonn er et stort og økende problem som i dag ikke har noen løsning.

K +

Annonsørinnhold

Faresedler

K +

Annonsørinnhold

IMG_7062

K +

Annonsørinnhold

Forutsetningene for et renseanlegg for returtre ved sponplatefabrikken til Forestia på Braskereidfoss er endret. Foto: Forestia AS

K +

Annonsørinnhold

Ammunisjonskasse på bunnen av Mjøsa, fotografert med NTNUs undervannsdrone. Foto NTNU.

K +

Annonsørinnhold

Søppelsekker, hansker og en plan for avfallshåndtering er alt du trenger for å rydde, er oppfordringen fra Hold Norge Rent

K +

Annonsørinnhold

Mellom 40 og 50 personer fra et bredt spekter av bransjen deltok på oppstartmøtet, fysisk eller digitalt

K +

Annonsørinnhold

Denne pipa vil etter det som nå er vedtatt fortsette å slippe ut CO2 i fire år til. Foto: Hafslund Oslo Celsio.

K +

Annonsørinnhold

Kommunene har siden nyttår hatt plikt til å utsortere blant annet matavfall fra husholdningene. Nå foreligger veilederen som skal gi svar på alle spørsmålene den nye forskriften har avstedkommet.

K +

Annonsørinnhold

Forslaget til Critical Raw Materials Act legger blant annet til rette for økt resirkulering med krav til kartlegging, innsamling og gjenbruk.

K +

Annonsørinnhold

På dette arealet vil det i løpet av et par år reise seg et biogassanlegg til 370 millioner kroner.

K +

Annonsørinnhold

Utfallet av rettssaken som pågår i Moss kan bli avgjørende for framtida til Frevars snart 40 år gamle avfallsforbrenningsanlegg.

K +

Annonsørinnhold

ledervignett_astri_hybrid smalere

K +

Annonsørinnhold

Brannen på Haraldrud oppsto og ble slukket på det store transportbåndet som bringer avfallet fram til det optiske sorteringsanlegget. Foto: Oslo kommune.

K +

Annonsørinnhold

utviklingen-av-avfallsgebyr-i-norske-kommuner-1024x533

K +

Annonsørinnhold

Kostra 2

K +

Annonsørinnhold

Quantafuel

K +

Annonsørinnhold

Deponiregelverket slår fast at resipientens sårbarhet og miljømål må være kjent og legges til grunn for en vurdering av forsvarlig utslippskvalitet.

K +

Annonsørinnhold

Batterier_AK

K +

Annonsørinnhold

Cecilie Lind i Handelens Miljøfond diskuterer plastens klimafotavtrykk med fra venstre Ida Hatlebrekke, Møllergruppen, Guro Hauge, BNL og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). De var enige om at utfordringene er store, men ikke uoverkommelige.

K +

Annonsørinnhold

STINN BRAKKE: Alle de 400 billettene ble revet bort og like mange sto på venteliste da Nydalen Fabrikker lanserte sitt konsept 17. mars.

K +

Annonsørinnhold

Harmen Dekker leder European Biogas Association, som organiserer 43 nasjonale bransjeorganisasjoner med mer enn 7000 medlemmer. Han kan ikke klage på manglende drahjelp fra EU-kommisjonen.

K +

Annonsørinnhold

Debatten om Unsustainability Report fortsetter med dette innspillet fra Gunnar Grini og Olaf Brastad

K +

Annonsørinnhold

Litt vel tynt?

Varaordfører Per Kristian Arntzen har fått av snora som holdes av fabrikksjef Ole Rolf Dahlberg (t.v.) og Infinitums direktør Kjell Olav Maldum. Foto: Katrine Lunke.

K +

Annonsørinnhold

– Man blir ledet til å tro at vi verken behandler miljøgiftene forsvarlig eller gjenvinner materialer, og begge deler er selvsagt feil, skriver Anja Ronesen i Renas i dette debatt-innlegget.

K +

Annonsørinnhold

Tomta til Eide Miljøservice er fortsatt et sørgelig syn. Halvparten av tomta ble overført til Hustadvika kommune etter konkursen, mens den tidligere eieren fortsatt har hjemmel til den andre halvparten. Her er det inngått en avtale om at denne hjemmelen opphører dersom det ikke er foretatt opprydning innen 1. juni. Foto: Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

K +

Annonsørinnhold

Kari-Anne Lyng fra Norsus presenterte rapporten som slår fast at det er råstoff nok til å mangedoble biogassproduksjonen. Foto: Norsus.

K +

Annonsørinnhold

Avfall Norge tar mål av seg til å være en pådriver for den sirkulære økonomien. Dette ble grundig utdypet da styreleder Synnøve Bjørke, administrerende direktør Runar Bålsrud og direktør for samfunnskontakt Kåre Fostervold presenterte strategien.

K +

Annonsørinnhold

Recuros plan er å lage et industriprodukt av avfallsplast, og selge olje som kan brukes av oljeselskapene til drivstoff eller ny plastproduksjon.

K +

Annonsørinnhold

Quantafuels anlegg i Skive i Danmark har hatt mange tekniske problemer og stadige nedstengninger i 2022. Inntektene har dermed ikke blitt som forventet. Foto: Quantafuel.

K +

Annonsørinnhold

Driftssjef Bernt Karolius i Senja Avfall sier de ikke vil transportere matavfallet lange veier for å oppfylle forskriften. Her foran en haug med restavfall som skal til forbrenning.

K +

Annonsørinnhold

ledervignett_astri_hybrid smalere

K +

Annonsørinnhold

Ettersorteringsanleggene har hittil ikke klart å få ut mer enn snaut 20 % gjenvinnbare fraksjoner av mengden som puttes inn. En vesentlig årsak til dette er at teknologien ikke klarer å sortere de små objektene. Foto: Astri Kløvstad

K +

Annonsørinnhold

Under riktige temperatur og med tilgang på fuktig matavfallsstruktur kan soldatfluen utvikle seg fra egg til store larver på en uke.

K +

Annonsørinnhold

Representanter for vinnerne tok imot Plastløfteprisene under Holdbar-messen denne uken. F.v.: Fredrik Wangen i Tine, Mathilde Hagen Engebretsen i Backe Vestfold Telemark, Åse Øygarden i Bama og Knut Ole Øyen i Nortura. Foto Grønt Punkt Norge

K +

Annonsørinnhold

Espen Mikkelsborg i Mepex fikk tydelig fram at materialgjenvinning av plasten i byggematerialer er en stor utfordring.

K +

Annonsørinnhold

Remidts største eierkommune Kristiansund er kritisk til selskapets serviceinnstilling og mer enn antyder at det handler mer om uvilje enn økonomi.

K +

Annonsørinnhold

Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag øsker Skipsavfallsdirektivet velkommen, og håper løsningene for levering av avfall fra båtene blir like i alle havner. Foto Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

K +

Annonsørinnhold

all-tid_ryddet-avfall_hele norge

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektør Ellen Hambro snakket lynraskt i 20 minutter på Klima- og miljødepartementets og Nærings- og fiskeridepartementets felles «Stormøte om sirkulær økonomi». Da rakk hun å omtale en liten del av forslagene til nytt miljøregelverk som nå ligger klart til behandling i EU-systemet.

K +

Annonsørinnhold

ENERÅDENDE: Tømmerbil på vei inn til Norske Skog Skogn. Dette vil bli et vanligere syn framover, når returpapir fases ut som råstoff, etter planen i første kvartal 2024.

K +

Annonsørinnhold

Kurset tar blant annet for seg metodikk og aktuelle hjelpemidler ved utførelse av en ombrukskartlegging, og hvilke materialer og produkter som kan ombrukes basert på miljø- og kvalitetskrav. Foto Resirqel

K +

Annonsørinnhold

NOAHs nye klima- og bærekraftrådgiver heter Kristofer Larsen

K +

Annonsørinnhold

Mengden matsvinn reduseres år for år, men det er fortsatt mye å gå på. Frukt og grønt er en av fraksjonene det kastes store mengder av

K +

Annonsørinnhold

Kvotepliktig eller ikke – alle avfallsforbrenningsanlegg skal inntil videre avgiftbelegges med 238 kroner per tonn CO2 de slipper ut.

K +

Annonsørinnhold

Veilederen er utgitt av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften: DSB (leder), Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og Petroleumstilsynet.

K +

Annonsørinnhold

Måling av radioaktivitet ved Søve gruver. Verdiene er ikke høye, men over myndighetenes grenseverdier. Det må derfor finnes en løsning for dette slagget som nå har ligget der i snart 60 år – og som nok vil bli liggende et par år til. Foto: NND.

K +

Annonsørinnhold

Kunstgressbaner er regnet som den nest største, landbaserte kilden til utslipp av mikroplast. Om lag 6 000 tonn gummigranulat lekker ut fra norske kunstgressbaner hvert år.

K +

Annonsørinnhold

Et klart flertall av de folkevalgte i dette huset stemte 13. desember for at forbrenningsskatten fjernes fra nyttår. Bare Miljöpartiet, Centerpartiet og Vänstern ønsket å beholde, de viste til at den er viktig som miljøskatt.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Uunngåelig

SELGER OG KJØPER: Michael Bayer Thomsen (t.v), fram til nå CEO i Letbek og Thomas Mørch viser fram stoler laget av gjenvunnet plast.

K +

Annonsørinnhold

Det ble mindre avfall og mer ombruk etter byggeaktivitet i 2021, viser statistikken.

K +

Annonsørinnhold

Mathilde Tybring-Gjedde kan konstatere at en solid andel av forslagene hun kom med i mai har bred støtte i Stortinget – eller allerede er varslet gjennomført av Regjeringen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

K +

Annonsørinnhold

Riksrevisor Karl Erik Schøtt-Pedersen konkluderte med at myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransport var kritikkverdig. Dette er det nest sterkeste ordet i Riksrevisjonens vokabular. Foto: Riksrevisjonen/Mathias Fossum.

K +

Annonsørinnhold

SLIK VIL DET SE UT: Eidsivas avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen, med det planlagte karbonfangstanlegget i forgrunnen. Illustrasjon: Carbon Centric.

K +

Annonsørinnhold

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) liker ikke å overprøve det kommunale sjølvstyret. – Men i denne konkrete saka meiner departementet at dei nasjonale interessene må vege tyngre, sier han i departementets pressemelding. Foto: Trond A. Isaksen.

K +

Annonsørinnhold

Et forsøk som er utført av TotalEnergies Corbion og Tomra i fellesskap viser at det er enkelt å sortere ut den melkesyrebaserte bioplasten PLA fra blandet plastavfall.

K +

Annonsørinnhold

– Den nåværende mangelen på trevirke og biomasse, hovedsakelig på grunn av fraværet av trevirke fra Russland og Hviterussland, er i ferd med å bli en utfordring over hele Europa, sier Senior Business Development Manager for Geminor, Kai Schöpwinkel. Foto Geminor

K +

Annonsørinnhold

Randi Pedersen avløser Roar Hansen som generalsekretær i NFFA fra 1. mars

K +

Annonsørinnhold

Det nye forbrenningsanlegget er det høye bygget i midten. Illustrasjon: Trollvegg Arkitektstudio.

K +

Annonsørinnhold

SLIK BLIR DET: Skisse av vedproduksjonsanlegget i Bjelland. Det gjenbrukte garasjeanlegget er den lange brune bygningen til høyre. Illustrasjon: Trekraft/Drag arkitekter.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

– Hos enkelte aktører har utviklingen gått i feil retning under koronaen, sa Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet på Farlig avfallskonferansen.

K +

Annonsørinnhold

Endringen av deponiforskriften innebærer at det nå blir forbudt å deponere separat innsamlede fraksjoner som lar seg materialgjenvinne.

K +

Annonsørinnhold

Under testen i Vesterålen var det ikke mange objekter unngikk trålen til MDS 450, med sine 25 meter lange fangarmer. Foto: Bjørn Eide, LoVeMar.

K +

Annonsørinnhold

Plastemballasje og produkter som dette kan bli betydelig dyrere i Tyskland, når produsentene pålegges å bidra med betydelige summer til opprydning i det offentlige rom.

K +

Annonsørinnhold

Prosjektleder Marit Lindstad i NFFA er sentral i arbeidet med å utvikle de nye undervisningstilbudene.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Politiet har konkludert med at ingen kan holdes strafferettslig ansvarlig for eksplosjonen som 24. juni 2021 førte til disse skadene. Fra presentasjon laget av Returkraft.

K +

Annonsørinnhold

Digitaliseringen i samfunnet har redusert volumet av denne fraksjonen kraftig på Helgeland. Nå ønsker SHMIL å erstatte dagens henteordning for papir med en bringeordning. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Ola Ronæss, klyngeleder i Circular Packaging Cluster, konstaterer at det er en solid jobb å gjøre før gjenvinningsmålene for plastemballasje er nådd. Foto: Emballasjeforeningen.

K +

Annonsørinnhold

175 000 alunskifer er gravet ut for å gi plass til kjelleren i det nye regjeringskvartalet. Foto Statsbygg

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Stolt er ny daglig leder i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap. GIR.

K +

Annonsørinnhold

Dette var noe av det inspektørene fikk se da de var på tilsyn hos Tofte Gjenvinning i Årødalen. «Utendørs oppbevaring av EE-avfall medfører fare for utslipp både til vann og luft og må straks opphøre», heter det i tilsynsrapporten. Foto: Statsforvalteren.

K +

Annonsørinnhold

Rutereturs daglige leder Sverre Valde la fram resultatene av selskapets tyveårige innsats. Og mente altså at disse var så gode at de er klare til å påta seg større oppgaver.

K +

Annonsørinnhold

Miljøet blir spart for mye kvikksølv når flere av lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften nå etter hvert forsvinner fra markedet. Foto: Anne Sofie Gjestrum/ Miljødirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, vil gjerne samle inn isolerglassruter uten PCB. I så fall blir det snakk om helt andre volumer enn dagens returordning har tatt hånd om. Foto: Line Schibstad.

K +

Annonsørinnhold

Lokalpolitikerne i Holmestrand bøyde ikke av for press fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Saken om forlengelse av deponeringen på Langøya går nå til Kommunal- og distriktsdepartementet. 
FOTO: ESPEN BRAATA

K +

Annonsørinnhold

Den nye lederen i Bingsa Gjenvinning AS, Øystein Solevåg, kommer fra stillingen som daglig leder for ÅRIM, og har vært med på å bygge opp dette selskapet fra starten. Foto Kristin Støylen

K +

Annonsørinnhold

Tidligere direktør i Returkraft Odd Terje Døvik fikk hard medfart i dommen fra Agder tingrett. Men nå får han i hvert fall dekket sakskostnader og forlenget etterlønn, mot at han ikke anker.

K +

Annonsørinnhold

Jannicke Gerner Bjerkås foran haugene med sprengstein som etter hvert skal fjernes til fordel for et CO₂-fangstanlegg. – Med lang fartstid i Forsvaret er det flere som har påpekt at jeg burde være vant til at det smeller. Men jeg skvetter til når salvene går av, sier hun.

K +

Annonsørinnhold

Arbeidsgruppen skal utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag og på grunnlag av det et forslag til hvordan et produsentansvar for tekstiler kan innrettes i Norge.
Foto: Veronica Turnage/Klima- og miljødepartementet

K +

Annonsørinnhold

– Det er ren og skjær flaks at det ikke gikk menneskeliv. Det skyldes ikke dyktighet eller noe sånt, det var ren flaks, sa en selvransakende konstituert direktør hos Returkraft, Lars Erik Harv.

K +

Annonsørinnhold

Her tas en spøkelsesfiskende kongekrabbeteine uten rømningshull om bord på under Fiskeridirektoratets opprenskningstokt. Foto: Fiskeridirektoratet.

K +

Annonsørinnhold

Avfallsveteranen Eirik Wormstrand tegnet et dystert bilde av avfallshåndteringen i den fattigere delen av verden. Foto: Nomiko.

K +

Annonsørinnhold

For snart 20 år siden ble det etablert ny deponikapasitet på Bjørkemoen på Voss. Nå blir det biogassanlegg og biopark på området.

K +

Annonsørinnhold

Tidligere direktør i Returkraft Odd Terje Døvik fikk hard medfart i dommen fra Agder tingrett. Men nå får han i hvert fall dekket sakskostnader og forlenget etterlønn, mot at han ikke anker.

K +

Annonsørinnhold

BIRs konsernsjef Borghild Lekve og styreleder Aslak Sverdrup er klare for å gå videre med planene for å realisere et karbonfangstanlegg ved BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen.

K +

Annonsørinnhold

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket.

K +

Annonsørinnhold

Byggestarten 20. september ble markert med at Esbjergs ordfører Jesper Frost (t.h.) og Quantafuels prosjektdirektør Erik Rynning tok de første spadestikkene.

K +

Annonsørinnhold

Ragn-Sells´ metoder for å gjenvinne fosfor, nitrogen og kalium fra avfall har bragt selskapet til finalen i det som omtales som verdens største miljøpris. Montasje/foto: Sanne de Wilde

K +

Annonsørinnhold

FOR DØVE ØRER: Dommer Ben Fegran i Agder Tingrett ba partene prøve å finne en løsning på kammerset. Men lite tyder på at forslaget falt i god jord.

K +

Annonsørinnhold

Aukrustfiguren Ludvig, som har et kjærlig og sensitivt forhold til naturen, er tilbake som frontfigur for Hold Norge Rent. Her sammen med årets aksjonsleder Heidi Gromstad, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær for Frivillighet Norge.

K +

Annonsørinnhold

Sirin Stav tok sin tørn med avfallsplukking på Sognsvann før hun returnerte til Oslo rådhus, selvsagt med T-banen.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektør Ellen Hambro var fornøyd med å se så mange damer i salen da hun åpnet Årskonferansen 2022. Men fortsatt er mer enn to tredeler av deltagerne på konferansen menn. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Etter at Johs. Bjørndal hadde fått pris og lovord fra Avfall Norges Sara Wilsgaard, ble det anledning til å teste ut rollen som intervjuobjekt. John Brungot stilte spørsmålene.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Det norske gjenvinningsselskapet Geminor sin avdeling i Storbritannia opplever for tiden en kraftig økning i etterspørselen etter materiale for energi- og materialgjenvinning – både nasjonalt og for eksport. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

På 20 steder i landet ble lokalpolitikere invitert til å møte avfallsbransjen 24. august.

K +

Annonsørinnhold

Karl Johan Ingvaldsen er ansatt som ny administrerende direktør i Plastretur. FOTO: PWC

K +

Annonsørinnhold

Markedet for emballasjevarer er under press, og begynner å falle. Det resulterer i en vesentlig nedgang i etterspørselen etter returpapir. Foto: Geminor

K +

Annonsørinnhold

Næringsminister Jan Christian Vestre og stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V) og Bård Ludvig Thorheim (H) uttrykte seg alle positivt om et deponiforbud for kritiske råvarer.

K +

Annonsørinnhold

Fungerende avdelingsleder Tord Tjelflaat forteller at IVAR vil gjøre sitt for å hindre at all husholdningsplasten går til forbrenning i tida fram til sorteringsanlegget igjen blir operativt. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.

K +

Annonsørinnhold

Etter snaut fire år i Bingsa har Trond T. Lauritsen nå takket for seg. Foto: Privat.

K +

Annonsørinnhold

image001

K +

Annonsørinnhold

Olje- og energiminister Tord Aasland signerer her avtalen som sikrer statsstøtte til CCS-prosjektet. Fra venstre CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås, Celsio, konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug, Celsio byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og styreleder i Celsio Liv Monica Stubholt.
Foto: Celsio/ Nyebilder

K +

Annonsørinnhold

- Jeg gleder meg enormt til å starte i jobben i en bransje som er så viktig for framtida. Jeg er både stolt og ydmyk over å få være en del av laget, sier Bålsrud.

K +

Annonsørinnhold

Salg av flytende biodrivstoff til veitrafikk 2015-21.

K +

Annonsørinnhold

Slik skal det nye kombinerte teater- og skolebygget i Kautokeino se ut. Og under byggingen skal det benyttes rundt 20 tonn resirkulert plast. Illustrasjon: Statsbygg.

K +

Annonsørinnhold

Inne i denne bygningen ble det fattet vedtak som gjør den svenske produsentansvarsordningen for emballasje mer lik den norske

K +

Annonsørinnhold

Prosjektleder Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet Agri er svært godt fornøyd med resultatet av pilotprosjektet i Østfold.

K +

Annonsørinnhold

En ny spesialdesignet sorteringslinje skal håndtere plast som ellers er kompleks og vanskelig å sortere og gjenvinne.
Foto: Peter Holgersson AB

K +

Annonsørinnhold

Fra nyttår økte innbetalingen til Handelens Miljøfond fra 50 øre til 1 kroner pr pose. Intensjonen er ikke å doble inntektene, men å redusere bruken av bæreposer.

K +

Annonsørinnhold

KAMPANJE: Hvorfor havner plastavfall i havet og er det mulig å gjøre noe med problemet? Det skal Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet sette lys på.

K +

Annonsørinnhold

På denne tomta på Økern vil Sirkulær Ressurssentral nå bli oppført med forventet oppstart i løpet av året. Foto: Pådriv

K +

Annonsørinnhold

– «Blindpassasjerer» er avfallsprodusentens ansvar, men blir mottakets problem ved at det er vi som bærer belastningen og utgiftene til mottakskontroll, skriver direktør Ståle Nistov i Franzefoss Gjenvinning.

K +

Annonsørinnhold

Leder-bilde_justert

K +

Annonsørinnhold

Det ble gjenvalg på Synnøve Bjørke og resten av styret i Avfall Norge. Noe av det første de må gjøre er å ansette en ny direktør. Foto: Benjamin A. Ward / ROAF

K +

Annonsørinnhold

Statsminister Jonas Gahr Støre var full av lovord da han åpnet Renevos biogassanlegg på Stord. Her sammen med Renevos daglige leder Jan Kåre Pedersen. Foto: Renevo.

K +

Annonsørinnhold